Adresseavisen mener

Slaget om vindkraft på Frøya bør være over nå

Kommunaldepartementet har sagt sitt. Trønderenergi kan bygge ut vindkraft på Frøya. Det betyr at kampen mot vindturbinene der bør være over.

Vindkraftaksjonistene på Frøya har oppnådd mye, og fått satt utfordringene med vindkraft i urørt natur på dagsorden. Men nå er slaget over og utbyggingen bør få starte uten at noen forsøker å stanse det, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Ronny Teigås

Saken oppdateres.

Det er lett å forstå aksjonistenes motvilje mot at det skal reises enorme vindturbiner på Frøya. De har kjempet en hard kamp. Men selv de som er grunnleggende uenig i at vindturbinene skal bygges, må rette seg etter lovlig fattede vedtak og unngå å stikke kjepper i hjulene for selskaper som nå kan fortsette sin lovlige virksomhet.

Frøya kommune har forsøkt å stanse arbeidet ved å trekke tilbake tillatelse for igangsetting fordi de mener Trønderenergi ikke oppfylte tidsfristen med å komme igang. Kommunens vedtak ble overprøvd av Fylkesmannen i Trøndelag, og før helga slo Kommunaldepartementet fast at Fylkesmannens behandling av saken er korrekt.

Dermed bør de juridiske forholdene være avklart, og byggingen må kunne igangsettes uten at noen forsøker å stanse den.

Selv om slaget på Frøya er tapt for aksjonistene, har de oppnådd mye. Det folkelige engasjementet på Frøya har vært viktig. De har oppnådd nasjonal oppmerksomhet, fått satt spørsmålet om ødeleggelse av urørt natur på dagsorden og vært med på å vekke folkeopinionen. Det er mye som tyder på at Frøya-aksjonen vil bety like mye for vindkraftutbygging på land som Alta-aksjonen hadde å si for utbyggingen av norsk vannkraft.

Striden på Frøya har skapt en endring i norsk politikk. Den har skapt debatt om hvor og hvordan vi skal bygge ut vindkraft, hvor mye hensynet til natur og dyreliv skal telle, og hvor mye kraft vi trenger å produsere. Det er viktig. Aksjonene på Frøya minner oss på at vi må ta den store debatten om hvilke områder som skal vernes, hvor det kan bygges og hvordan man sikrer åpenhet og deltaktighet i slike prosesser før avgjørelsene fattes. Diskusjonen rundt rammeplanen for vindkraft gir oss mulighet til å se helhetlig på dette.

Vi forstår at mange er fortvilte over av vindturbinene nå kommer. De har selvsagt fortsatt rett til å markere sitt, eller prøve saken for retten. Men forsøk på å hindre byggearbeidet vil være en feilslått strategi på veien videre.

På forsiden nå