Debatt:

Derfor gikk det veldig galt i Selbu

Et grunnleggende problem ved grunneiermøtet på Selbu er at den inviterte gjesten - EDL - ble presentert som en nøytral kilde til kunnskap om historie og juss. Det er de ikke.

Et grunneiermøte i Selbu har fått stor medieoppmerksomhet, blant annet fordi en same ble nektet inngang og fordi organisasjonen EDL var invitert som foredragsholder.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Det er umulig at Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) skal ha en slik rolle fordi de er en politisk organisasjon drevet av motstand mot all synlig samiskhet, og fordi de er et antivitenskapelig miljø med klare konspirasjonsteoretiske trekk.

Hva er EDL i teorien? EDL står for «etnisk demokratisk likeverd», og på sitt mest veltalende framstår lederne som prinsipielle tilhengere av en etnisk nøytral stat, altså en stat uten institusjoner eller lover som skal trygge etniske minoriteters kultur eller sikre deres representasjon. Dette er etter vår mening et standpunkt som kan og bør kritiseres, men som er legitimt. Man kan ha diskusjoner med personer som har denne grunnholdningen. Men ikke med EDL.

LES KOMMENTAREN: Ikke rart samene blir rasende

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Torjer Olsen  Foto: UiT

Mikkel Berg-Nordlie  

EDL er nemlig ikke selv etnisk nøytrale: Tvert imot angriper de målretta all synlig samiskhet. Noe så lite som å la gamle samiske stedsnavn synes på kart og skilt, blir omtalt som farlig «etnifisering». Som leser av deres utspill får man et klart inntrykk av at i EDLs verden kan ikke samisk kultur og norsk kultur eksistere side om side, de er i konkurranse. Så lenge EDL angriper alle synlige tegn på samiskhet, er de ikke troverdige som en forkjemper for etnisk «nøytralitet».

Man kan også stusse ved begrepet «etnifisering» om å la samisk tilstedeværelse gjenspeiles på kart og skilt, i lover og institusjoner. Er det ikke heller sånn at en annen etnisk gruppe enn den norske allerede er tilstede, og at man nå anerkjenner dette? Det kan virke som om EDLs ledere på et eller annet nivå ikke oppfatter det norske som etnisk. De er blinde for det norsk-etniske som ligger i majoritetssamfunnets språk, lover og institusjoner, de oppfatter det som nøytralt.

LES OGSÅ: Ikke vår hensikt å hetse samene

EDL har sin egen versjon av Norges historie og lover. EDL og deres faste kommentarfelt-støttespillere er dessverre notoriske på å spre feilinfo om historie og juss. De hevder blant annet at samer ikke kan regnes som urfolk ut fra eksisterende juss og presenterer nye tolkninger av dommer. Fagfolk poengterer at de leser jussen feil ganggang, blant annet i avisinnlegg på nordnorskdebatt.no. De opererer også med en kreativ versjon av norgeshistorien: På EDLs hjemmesider kan vi blant annet lese at samene innvandret til Norge på 1700-tallet og nedstammer fra Djengis Khans horder. Dette er rett og slett usant.

LES OGSÅ: Mann dømt for samehets

Vi beveger oss inn i de rene konspirasjonsteorier når mangeårig styremedlem Turid Bjørnstrøm hevder at tre samiske reindriftsorganisasjoner i 1945 planla samisk overherredømme, og at samene siden har hatt hemmelige møter med myndighetene sørpå om dette, jf. en sak i NRK fra 2011. Ikke bare er det usant, men organisasjonene som nevnes, er ikke en gang reindriftsorganisasjoner, og to av dem er det finske og samiske navnet på én og samme organisasjon. Vi kan også lese at samiske stedsnavn ikke er gamle, men funnet på i moderne tid, og at samisk kultur og identitet er oppkonstruert. På sine hjemmesider snakker EDL rett frem om at dagens samer ikke er av «ren samisk avstamning» og dermed ikke bør regnes som samer. Navngitte samiske politikere anklages for å egentlig være av finsk innvandrerslekt og ikke samer. Av dette kan man slutte at samer er en folkegruppe som ikke finnes, men likevel prøver å ta over Norge.

LES OGSÅ: Ber statsministeren ta avstand fra arrangementet

Når EDLs representanter får kritikk fra folk med fagutdanning i blant annet historie, juss og urfolksstudier, blir dette dessverre avfeid. Fagmiljøene blir gjerne beskrevet som kun faglig støtte for samepolitikken til Norske samers riksforbund (NSR) og Sametinget. EDL har i stor grad definert fagkompetansen på feltet de snakker om, som en motstander. Leseren kan la seg lure av at de henviser til forskning, men det kommer - blant annet gjennom innlegg på nordnorskdebatt.no - gangganggang frem at sitatbruken deres er løsreven i en slik grad at budskapet i forskningen blir borte, eller at slutningene de har dratt er feil. For å si det som det er: Konklusjonene deres blir tilpasset deres verdensbilde.

Hør på OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå