Adresseavisen mener

Endelig et verktøy for å styre hybelutviklingen

Trondheim har endelig fått et verktøy som gir byen større kontroll med hybelutviklingen. Bare Fremskrittspartiet stemte imot da bystyret torsdag vedtok at huseierne ikke lenger kan dele opp boliger til hybler slik de selv vil.

Saken oppdateres.

Huseiere i flere sentrale bydeler må heretter ha tillatelse før de kan dele opp leiligheter, flermannsboliger og eneboliger til hybler. Bestemmelsen gjelder Rosenborg, Møllenberg, Bakklandet, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen og Berg.

Byer og bydeler fungerer best når befolkningssammensetningen er mangfoldig, men særlig på Møllenberg har utviklingen gått i motsatt retning. De gamle trehusene er fulle av hybler. En artikkelserie i Adresseavisen i fjor viste at halvparten av huseierne ikke bor der selv. De leier ut til studenter, og mange av dem er ikke flinke nok til å vedlikeholde husene.

Den nye bestemmelsen om at folk må søke før de bygger om, får ikke tilbakevirkende kraft. Men det verktøyet kommunen nå har fått, bør kunne hindre at utviklingen i andre bydeler blir like dramatisk som den har vært på Møllenberg. Det var kommunalråd Erling Moe (V) som tok opp saken som førte til det viktige vedtaket i bystyret.

Det er både underlig og beklagelig at et slikt vedtak ikke er gjort for mange år siden. Mye tyder på at kommunen selv ikke har vært klar over at lovverket i mange år har åpnet for at kommunen kan innføre en slik søknadsplikt.

Adresseavisen har skrevet om den såkalte hyblifiseringen i over 20 år, og vi har gjentatte ganger spurt hva kommunen kan gjøre for å stoppe utviklingen. Kommunen har alltid svart at den ikke kan gjøre stort. Lovverket hindrer ikke at leiligheter blir bygget om.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fullt mulig å bremse hybelutviklingen

Adresseavisens artikler i fjor bidro til at byens politikere oppdaget at de har større styringsmuligheter enn de har vært klar over, og nå er en søknadsplikt endelig kommet på plass. Vi tar det for gitt at den blir praktisert etter hensikten.

Det er viktig at Trondheim tar godt vare på studentene. De er en stor ressurs for byen, og de trenger steder å bo. Men det er ingen fordel, verken for studenter eller for andre, at de klumper seg sammen i noen få bydeler.

På forsiden nå