Kronikk:

På Verdal skapes det magi hvert år

Verdalslaboratoriet er ikke kun verdifullt for studentene, det er en skjellsettende og formativ erfaring for mange etablerte filmskapere fra det ganske land, skriver manusforfatter og filmkonsulent Gjermund Gisvold.

Filmen Ringvirkninger er et resultat av Verdalslaboratoriet 2017, hvor tre regissører, tre fotografer, tre manusforfattere jobber med skuespillerne fra Nord Universitet i Nord-Trøndelag i fem uker. Regi er ved Marius Myrmel, foto ved Audun G. Magnæs og manus Gjermund Gisvold. 

Saken oppdateres.

For ikke så lenge siden protesterte nærmere hundre tidligere skuespillerstudenter fra Nord Universitet mot en foreslått nedleggelse av Verdalslaboratoriet, «et av de mest fremtidsrettede og bransjeorienterte fagene» i løpet av den treårige utdanningen.

Et av argumentene for å legge ned laben er at det blir hentet inn folk fra det filmfaglige miljøet i Oslo, og at kvaliteten på studiet ikke blir dårligere ved å heller bruke det gode filmfaglige miljøet ved Nord Universitet i Steinkjer.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Teaterutdanningen i Verdal står i fare

Gjermund Gisvold  Foto: geir mogen

Som en av de som har deltatt tre ganger tidligere som trøndersk manusforfatter, og som aldri har bodd i Oslo, synes jeg dette fortjener en kommentar.

Hvert år siden 2007 har Verdalslaboratoriet blitt gjennomført ved utdanningen i teaterproduksjon og skuespillerfag ved Nord Universitet. Her har så godt som ferdigutdannede skuespillerstudenter fått muligheten til å møte profesjonelle filmskapere, og sammen forske i kreativ prosess og filmproduksjon. Foruten at dette har gitt studentene en verdifullt erfaring i den kollektive øvelsen filmskaping kan være, har det også gitt dem et nettverk i den delen av norsk filmbransje som i mye større grad omfavner skuespillere som medskapere enn verktøy man nærmest kun forholder seg til på sett. Med tanke på at utdanningen ligger i Trøndelag, bidrar Verdalslaboratoriet i tillegg til at studentene ligger et potensielt hestehode foran skuespillere utdannet i Oslo, såfremt de er ute etter mer enn kun å stå på en scene. For en regional utdanning er dette ikke kun verdifullt, men sannsynligvis nødvendig. For det er nok av folk som tror at det kun er i Oslo det skjer.

LES KRONIKKEN: Nord-debatten handler om mer enn bare et universitet

Som trøndersk filmskaper oppvokst og bosatt i Trondheim har jeg selv deltatt på Verdalslaboratoriet som manusforfatter i årene 2015-2017. At jeg i hovedsak drar til Zagreb når jeg skriver spillefilmer, da i intense og nærmest magiske raptuser sammen den kroatiske regissøren min og skuespillere der, sier noe om hvor verdifullt det er å få skape kollektivt, hvor sjelden slike konstellasjoner oppstår, og hvor priviligert studentene er som har noe så unikt som Verdalslaboratoriet som en del av utdanningen. For på Verdal skapes det magi hvert år.

De siste to årene har jeg ikke hatt mulighet til å søke meg til laben i Verdal, da jeg for tiden jobber fulltid som filmkonsulent. Men jeg håper laboratoriet fremdeles eksisterer den dagen engasjementet mitt opphører, da jeg både kan tenke meg å søke meg dit igjen, samt fortsette å oppfordre andre filmskapere jeg møter å søke seg dit. For Verdalslaboratoriet er ikke kun verdifullt for studentene, det har også vært en skjellsettende og formativ erfaring for mange etablerte filmskapere fra det ganske land.

LES OGSÅ: Studiestedene i Namsos og Verdal er foreslått lagt ned

For det har vært god regional spredning på filmskaperne som har deltatt. I tillegg har trønderske produsenter og filmstudenter fått muligheten til å delta, både i profesjonell filmproduksjon, og deler av det kreative arbeidet. Verdalslaboratoriet har vært såpass viktig for regional filmsatsing at Midtnorsk Filmsenter har sørget for stipender til de deltagende produsentene.

Midtnorsk Filmsenter tok forøvrig godt i mot meg og løftet meg opp da jeg nærmest ramlet inn i filmbransjen i 2013, autodidaktisk utdannet som jeg var, og er. Og da jeg deltok på mitt første Verdalslaboratorium i 2015 var jeg et ubeskrevet blad i nasjonal målestokk, selv om jeg da allerede hadde skrevet flere regionale kortfilmer og en kroatisk spillefilm. Det var i Verdal jeg for første gang fikk mulighet til å gå i tett, kreativ dialog med norske filmskapere og skuespillere, og uttrykke fagligheten min på et vis de både forstod og satte pris på. Ikke bare ga det meg en nødvendig bekreftelse på min egen kompetanse, men erfaringene jeg gjorde det året, og de påfølgende to årene, har også vært med på å forme meg som filmskaper, og videreutviklet meg, bidratt til å gi meg innsikt i flere aspekter av både kreativ prosess og filmproduksjon, noe som har kommet godt med i jobben som filmkonsulent.

LES OGSÅ: - Nord universitet må selv bestemme om de vil legge ned Namsos

Derfor håper jeg at Verdalslaboratoriet skal fortsette å eksistere i den formen den har i dag, som et europeisk fyrtårn innen skuespillerutdanning, ved Nord Universitet, og med Ragna Lindboe bak roret. For Ragna Lindboe er Verdalslaboratoriet, og det er trist og urovekkende å erfare at Nord Universitet tydeligvis ikke er bevisst hvilken unik kompetanse hun sitter på, og i hvilken grad de både kan og bør smykke seg med at laboratoriet er et uvurderlig opplegg for studentene og en unik forskninglab for filmskapere - med tydelige ringvirkninger inn i det etablerte Film-Norge. Og bare så det er sagt - å hevde at det finnes et filmfaglig miljø ved Nord Universitet i Steinkjer som skal være i stand til å tilby et opplegg som når Verdalslaboratoriet til kneet, er i beste fall en kunnskapsløs påstand som vitner om manglende forståelse av hva det faktisk vil si å være filmskaper.

Derfor vil jeg oppfordre Nord Universitet til å åpne øynene, på samme måte som vi som har deltatt tidligere, filmskapere som skuespillere, har reist derfra med åpnere øyne, spesielt når det gjelder innganger til kreativ prosess. Ikke raser et fag dere er misunt fra flere hold. Styrk det heller, om dere i det hele tatt skal røre ved det. Og vit at dere vil ha tidligere og fremtidige skuespillerkull og den profesjonelle, og ikke minst regionale, filmbransjen i ryggen hvis dere tar grep og unngår å kjøre Verdalslaboratoriet i grøfta.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå