Klimakrisen er ikke den eneste naturkrisen verden står overfor

Nå er det på tide å tenke mer helhetlig om naturvern.

Norsk Ornitologisk Forening roper varsko om at store utrydningstruede naturverdier kan gå tapt på grunn av vindkraftanlegget på Frøya.  Foto: Torgeir Nygård

– Det viktigste møtet på kloden. Slik omtalte Bård Vegard Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Trondheimskonferansen om artsmangfold som ble arrangert i Trondheim denne uken, i en kronikk på tirsdag.