Adresseavisen mener

Uakseptable forhold på historisk institutt

Sterke personkonflikter, elendige arbeidsforhold, kjønnsbasert trakassering – og en rapport som flere ansatte slakter: Ledelsen ved NTNU må snarest rydde opp i kaoset på Institutt for historiske studier.

Personmotsetningene er sterke og arbeidsmiljøet dårlig ved Institutt for historiske studier på Dragvoll.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Adresseavisen og andre medier har de siste dagene omtalt en sak som inneholder så mange elementer at det er vanskelig å få full oversikt. Likevel er det ingen tvil om at situasjonen på Institutt for historiske studier har vært uakseptabel i flere år. Ansatte sliter med angst, depresjon og søvnproblemer. Flere har vært sykmeldt.

En foreløpig topp i konfliktene skjedde i fjor sommer, da ledelsen ved fakultetet flyttet professor og tidligere fagforeningsleder Kristian Steinnes til et annet institutt mot hans vilje. 12 ansatte skrev da et brev til ledelsen ved NTNU der de hevdet at «tvangsflyttingen er egnet til å skape enda mer uro, spekulasjoner og fryktkultur». Mye tyder på at de hadde et poeng. Uroen økte.

Nå har de ansatte fått presentert en rapport der situasjonen på instituttet blir gransket. Rapporten har ikke har falt i god jord hos alle. Den er blitt kalt både useriøs og et makkverk. De som står bak granskningen, peker uansett på at det pågår mange konflikter samtidig og at mange ansatte i lang tid har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø. Ulike grupper ansatte står steilt mot hverandre.

Kartleggingsgruppa som har laget rapporten, legger fram fire alternativer til hva NTNU-ledelsen kan gjøre. Tre av forslagene handler om å flytte enkelte studieprogrammer til andre deler av universitetet. Det fjerde forslaget til løsning er drastisk og noe uklart formulert: «Full oppsplitting og nedleggelse av instituttet».

Vi skal ikke vurdere kvaliteten på rapporten, men den viser tydelig at det har oppstått en floke som det er vanskelig å løse. Men situasjonen er uholdbar, og den kan ikke fortsette.

NTNU-ledelsen har en vanskelig jobb foran seg. De ansatte må også bidra til en løsning, men det er ledelsens ansvar å rydde opp, og de må gjøre det raskt. Et så dårlig arbeidsmiljø kan ikke vedvare. Og ledelsen må selvfølgelig finne en annen løsning enn å legge ned et tradisjonsrikt institutt der flere av Norges ledende historikere har vært ansatt.

Dette er konflikten
  • I 2013 ble Tor Einar Fagerland tilsatt som ny leder ved IHS. Dette var første gang en leder er blitt tilsatt ved instituttet, og ikke valgt av de ansatte.
  • Ifølge granskningsrapporten skal IHS over lengre tid ha vært preget av uformelle maktstrukturer. Dette skal ha ført til konflikt mellom ledelsen og noen av de ansatte, som i sin tur førte til sterke grupperinger internt ved instituttet.
  • Flere av de som har vært sentrale i, og berørt av, konflikten, er knyttet til studieprogrammet Europastudier. Det har lenge vært konflikt rundt faglig profil og plassering av studiet, og etter at studiet havnet under IHS i 2015, skal konflikten ha blitt en internkonflikt ved instituttet.
  • Sommeren 2018 blir det bestemt at Kristian Steinnes flyttes fra historisk institutt til et annet institutt, etter det som beskrives som en langvarig personalkonflikt med daværende instituttleder, Tor Einar Fagerland. Konflikten mellom de to skal ifølge universitetsledelsen ha vært så alvorlig at den ga negative effekter på arbeidsmiljøet.
  •  I juni 2018 sender tolv av kollegene til Steinneset brev til ledelsen ved NTNU, der de ber om at vedtaket om flyttinga av Steinnes reverseres. I juli samme år sender 14 andre ansatte ved instituttet et brev til universitetsledelsen der de reagerer negativt på denne støtteerklæringen til Steinnes.
  • I oktober 2018 går instituttleder Fagerland av, etter at en e-post til en ekstern lederkonsulent ble lekket til flere av de ansatte og media. Ifølge rapporten skal e-posten ha inneholdt lite flatterende beskrivelser av noen av de berørte i konflikten.
  • I november 2018 blir det bestemt at en kartleggingsgruppe skal granske arbeidsmiljøet ved historisk institutt.
  • I juni 2019 legger kartleggingsgruppa frem sine resultat for de ansatte og universitetsledelsen. Blant de fire forslagene som løftes frem er nedleggelse av instituttet. Det er ventet at universitetsledelsen kommer med sin innstilling i saken tidligst i august.
På forsiden nå