Adresseavisen mener

Byen trenger bedre arkitektur

Trondheim Spektrum gir ny aktualitet til en utvikling som skaper stor misnøye: Både utbyggerne og kommunen legger for liten vekt på den visuelle utformingen av sentrale bygninger.

Saken oppdateres.

Storhallen på Nidarø ble regelrett slaktet av førsteamanuensis Trond Eide ved Institutt for arkitektur og teknologi i Adresseavisen torsdag. I et intervju sa han at den ser ut som en stor Moelven-brakke. Eide mener storhallen kunne vært utformet på en helt annen måte og at den kunne vært en skulptur.

Den omstridte bygningen skal i første rekke være en arena for håndball, store messer og konserter, og da er det ikke til å unngå at dimensjonene blir store. Vi overlater til arkitektene å diskutere om det er mulig å utforme en hall med slike funksjoner på en skulpturell måte. Det gjenstår dessuten å se hvordan hallen og uteområdene vil fungere når alt er ferdig.

Eides utspill blåser uansett nytt liv i en viktig debatt i Trondheim. Svært mange er misfornøyde med måten nye bygninger blir utformet på. Et vanlig synspunkt er at grå betongklosser eller «brunoster» vokser opp overalt. Noen mener byens særpreg er i ferd med å bli ødelagt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Enkelte trønderske bygninger er blant de beste i verden

Situasjonen er nok mer nyansert, men det er ikke vanskelig å forstå misnøyen. Mange nye bygninger i Trondheim har fått en sjelløs, ensformig utforming. Mye ser ut til å bli bygget kun for å gi økonomisk gevinst, ikke for å tjene innbyggernes interesser.

Når politikerne sier ja eller nei til større utbygginger, tar de først og fremst stilling til beliggenhet, høyde og størrelse. De må legge mye større vekt på arkitektonisk kvaliteter. Det er nok en god idé at byen får en estetikk-veileder og en byarkitekt i tillegg til en byantikvar.

God arkitektur koster litt mer, men sentrale bygninger vil prege byen i mange tiår. Med tanke på byens tiltrekningskraft kan de ekstra kronene være en god investering. Om det hadde vært mulig å bruke mer penger på Trondheim Spektrum, er en annen sak. Prosjektet kom skjevt ut fra starten av og har kostet flere titalls millioner mer enn planlagt.

På forsiden nå