Adresseavisen mener

Nettovergrep blir stadig grovere

Strafferammen for nettovergrep mot barn har blitt et tema etter at tre menn sist uke ble siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale.

Politiadvokat Christian Hatlo mener en strafferamme på tre år for nettovergrep mot barn kan være for lav.  

Saken oppdateres.

Saken omtales som det største beslaget av overgrepsmateriale i norgeshistorien.

Politiadvokat Christian Hatlo mener profesjonaliteten og det store omfanget i saken taler for at strafferammen på tre år kan være for lav. Forsvarsadvokat Gunhild Lærum, som ved flere tilfeller har forsvart tiltalte i overgrepssaker, stiller seg derimot tvilende til at høyere strafferammer vil virke avskrekkende på denne typen lovbrytere. Hun mener det vil være mer hensiktsmessig å forbedre behandlingsapparatet, snarere enn at straffen skjerpes.

LES OGSÅ: To menn som knyttes til pedofilt nettverk i Norge, planla å åpne barnehjem i utlandet

Ifølge Kripos øker omfanget av seksuelle overgrep mot barn. Årsaken mener de er at internett og sosiale medier har gitt stadig flere muligheter til personer som ønsker å produsere og dele nettovergrep. Raskere internett, økt datakraft og avdekking av det som har vist seg å være sofistikerte nettverk for utveksling av overgrepsmateriale, taler for at det eksisterende lovverket kan være utdatert.

Da Kripos tidligere i år etterlyste skjerpede straffer for slike nettovergrep, påpekte de at straffen er dobbelt så lang i Sverige og Danmark. Det taler for at det bør undersøkes om dagens strafferamme harmonerer med grovheten i utførelsen av lovbrudd som rammes av straffeparagrafen. Samtidig bør helsemyndighetene arbeide for å øke kunnskapen om årsaker til at folk begår nettovergrep mot barn. Terskelen for å søke hjelp bør bli lavere, og de som søker hjelp, bør være trygge på at de får tilbud om et godt nok behandlingsprogram.

Det er også viktig at politiet fortsetter innsatsen for å avdekke nettovergrep. Å styrke denne kampen har nettopp vært et uttalt mål ved nærpolitireformen, som tar sikte på å spisse etterforskning som krever høy teknisk kompetanse og samhandling over fylkes- og landegrenser.

At politiet i Trøndelag har begynt å tilby behandling til ferske overgrepsnedlastere i tillegg til rettsforfølgelse, viser at slike tiltak lar seg kombinere.

På forsiden nå