Adresseavisen mener

Rasismeparagrafen må ikke fjernes

Nylig publiserte Aftenposten et opprop fra 18 samfunnsdebattanter som ber Stortinget oppheve den såkalte rasismeparagrafen.

Folk har i dag store muligheter til å ytre seg offentlig, men det gjør ikke behovet for en rasismeparagraf mindre, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Illustrasjonsfoto/NTB scanpix

Saken oppdateres.

De mener paragrafen er overflødig, hindrer en helt fri offentlig debatt og ikke hører hjemme i et liberalt demokrati. Dagens debattklima tilsier derimot at vi trenger en slik lov, og paragrafen må bestå.

Rasismeparagrafen er paragraf 185 i straffeloven. Du kan straffes med bot eller fengsel for å offentlig fremme diskriminerende eller hatefulle ytringer. Du har ikke lov til å true, håne og fremme hat mot andre mennesker på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne.

Akademikerne og forfatterne som står bak oppropet, mener den upresise formuleringen i paragrafen skaper usikkerhet om hvor grensen for ytringsfrihet går. Mennesker skal ikke straffes for sine meninger, uansett hvor frastøtende og krenkende de kan oppleves av andre, skriver de. De argumenterer for at det er uklokt å holde på en paragraf som kan føre til selvsensur hvis målet er en bredest mulig samfunnsdebatt. Vi har fortsatt andre lovbestemmelser som kan brukes hvis noen truer med vold, trakasserer eller ærekrenker, tilføyer de.

LES OGSÅ LEDEREN: Spektrum minner oss om at byen trenger bedre arkitektur

Samfunnet har alt å vinne på et offentlig ordskifte med stor takhøyde. I et demokrati skal det være plass til kontroversielle og provoserende meninger, også når tabubelagte samfunnsspørsmål skal diskuteres. Alle må tåle krenkelser. Samtidig er det mye som taler for at vi trenger rasismeparagrafen som skal hindre at det sprer seg hatefulle ytringer om bestemte grupper som igjen kan føre til frykt og diskriminering. Paragrafen skal altså beskytte utsatte minoriteter.

Vi har sett eksempler på at samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn har sluttet å ytre seg offentlig på grunn av hets og rasisme. Det fører ikke til en åpnere og mer konstruktiv debatt. Selv om loven begrenser ytringsfriheten, er vi ikke tjent med et forgiftet debattklima som nører opp under hat. Det ødelegger også for dem som tør å si sin mening, om den er aldri så «politisk ukorrekt», men som ikke bryter loven.

På forsiden nå