Norske kommuner kan lære av Oppdal

Hva er de har gjort så riktig i Oppdal? Det spørsmålet bør alle norske kommuner stille seg etter at Oppdal gikk til topps i det vi kan kalle norgesmesterskapet for kommuner.

Oppdal får førsteplass på Kommunebarometeret, norgesmesterskapet for kommuner.  Foto: Ludvig Killingberg jr.

Saken oppdateres.

Nettstedet Kommunal Rapport utarbeider hvert år Kommunebarometeret, som er en rangering av norske kommuner. Oppdal kjemper helt i teten i år etter år. De kom på førsteplass i 2015 og troner øverst på lista også i 2019.

Kommunebarometeret er basert på tall fra 12 ulike områder, og kommunene blir målt både ut fra den økonomiske situasjonen og hvilket tilbud de gir til innbyggerne. Helse, skole, barnehage, sosialtjenester og pleie og omsorg er noen av stikkordene. For at kommunene skal kunne gi et godt tilbud på disse områdene, må økonomien være solid. Da trengs både gode skatteinntekter og god styring.

Førsteplassen er en fjær i hatten for ordfører Kirsti Welander (Ap), som har stått i spissen for en fornuftig politisk ledelse de siste årene. I tillegg har Oppdal flere forutsetninger for å gjøre det godt på en slik rangering. De har en god alderssammensetning og mange i yrkesaktiv alder. Fjellbygda er attraktiv og tiltrekker seg folk som vil bo der på grunn av fjell og friluftsliv. Det fører blant annet til at de får godt kvalifiserte lærere og helsepersonell.

LES OGSÅ: Oppdal var en av landets aller beste kommuner også i 2017

Turismen og særlig hyttefolket er dessuten ei gullgruve. Oppdal har tillatt utstrakt hyttebygging de siste årene, og det gir gode inntekter til næringslivet. Spørsmålet er om hyttebyggingen kan fortsette i samme tempo. Store naturområder blir berørt, og bygda nærmer seg en grense. Hvis naturen forsvinner, blir stedet mye mindre attraktivt.

Kommunebarometeret er samtidig en påminnelse om at flere trønderske kommuner sliter tungt. Det gjelder særlig noen av kommunene lengst nord i fylket. Røyrvik, Grong, Namsskogan og Fosnes er blant de aller dårligste kommunene i landet.

Det er ofte de minste kommunene som kommer nederst på lista i Kommunebarometeret. Flere slike kommuner sliter med mange eldre og få i yrkesaktiv alder. For at vi skal få livskraftige distrikter, kan det derfor bli nødvendig med flere kommunesammenslåinger enn de som allerede er bestemt.

På forsiden nå