Adresseavisen mener

Viktig balanse mellom gammelt og nytt

Konflikten mellom båteier Amanda Hausken og noen medlemmer i Kystlaget aktualiserer den viktige balansen mellom å bevare og fornye.

Båteier Amanda Hausken føler seg trakassert av enkelte medlemmer i Kystlaget Trondhjem etter at hun moderniserte en åfjordbåt. Konflikten minner oss om den viktige balansen mellom å bevare og fornye, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Hausken har fått så hatten passer etter at hun satte inn seter av finer i en åfjordbåt. Hun bruker tradisjonsbåten til å guide turister i Trondheim og ønsker at passasjerene skal få sitte behagelig. Enkelte medlemmer i Kystlaget Trondhjem, som jobber for å bevare gamle båter, mener Hauskens modernisering har gått for langt. Dessverre har konflikten ført til at den unge skipperen føler seg trakassert av det som kan omtales som museumsvoktere.

Vi skal ikke mene noe om i hvilken grad en tradisjonsbåt kan bygges om. Saken minner oss likevel på den evige konflikten mellom de som vil bevare det gamle, og de som vil fornye. Vi trenger begge deler. Noen ganger er det riktig å bevare, andre ganger må noe moderniseres. I en del tilfeller er det mulig å bevare gjennom å fornye, eksempelvis i utbyggingssaker. Vi trenger også mennesker av begge slag. Både engasjerte og kunnskapsrike voktere av kulturhistorien, samt folk som evner å tenke nytt. Kystlaget er et eksempel på noen som gjør en viktig jobb gjennom å ta vare på og formidle kystkulturtradisjoner.

LES OGSÅ: Skipper Amanda får støtte fra Gåte-Sveinung

Særlig er balansen mellom bevaring og fornyelse viktig når vi utvikler byer. I desember 2002 ble et helt trehuskvartal slukt av flammene i Midtbyen i Trondheim. Da kvartalet skulle gjenreises, oppsto det en debatt om hvorvidt det burde bygges mest mulig likt byggene som brant ned, eller om et det passet bedre med et moderne bygg på branntomta. Som kjent falt valget på sistnevnte, og vi mener det var et riktig valg. Kopier av det gamle kan fort få et disneypreg over seg. Noen ganger har iveren etter å modernisere likevel gått for langt. I tråd med tidsånden ble det i sin tid bestemt at Bakklandet skulle jevnes med jorden til fordel for motorvei. Slik gikk det som kjent ikke, og i dag er strøket en kulturhistorisk perle som er populær både blant fastboende og turister.

Historiekunnskap både om byer, bygg og båter er altså viktig. Ikke nødvendigvis bare for å se bakover i tid. Kunnskap om historien er nødvendig når vi skal stake ut kursen framover.

Gjenreisingen av branntomta i Nordre gate i Trondheim i 2005.  
        
            (Foto: Rune Petter Ness)

Gjenreisingen av branntomta i Nordre gate i Trondheim i 2005.   Foto: Rune Petter Ness

På forsiden nå