Adresseavisen mener

Olavshallen trenger avklaringer

Tiden er overmoden for at kommunen går fra utredning til handling om Olavshallen.

30 år og slitt: Trondheim har utredet og diskutert Olavshallens fremtid i minst fem år. Nå er det på tide med avklaringer, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Jarand Boge

Saken oppdateres.

Om en drøy måned, 17. september, er det 30 år siden Oscar Peterson holdt den første konserten i Olavshallen. Før åpningen og i mange år etterpå ble konserthuset ved de fleste anledningen omtalt som «byens storstue» her i avisen. Den beskrivelsen passer ikke like godt lenger, og tiden er overmoden for en politisk avklaring om hva Trondheim vil med Olavshallen og Olavskvartalet på kort og lang sikt.

Avtroppende direktør i Olavshallen, Bjørgvin Thorsteinsson, mener det trengs 150–200 millioner kroner for å få huset i god stand og med oppdaterte scenetekniske løsninger. Trondheim kommune fikk våren 2014 levert en større utredning om Olavshallen og Olavskvartalet, som påpekte at hallen og kvartalet hadde stått i 25 år uten omfattende vedlikehold og oppgraderinger.

Nå har det gått ytterligere fem år. Olavshallen har i denne perioden overtatt mer av kvartalet til kulturformål. En ny delutredning om å rive og snu konsertsalen og frigjøre hotelldelen til kultur- og undervisningsformål er levert, men de fundamentale utfordringene gjenstår. Hva vil byen med hallen og kvartalet?

Det kan synes som om kombinasjonen av offentlige og private midler som var avgjørende for å få realisert Olavshallen og Olavskvartalet, med en kombinasjon av kultur og næring, har vært lite gunstig for vedlikehold og modernisering av hallen og kvartalet.

Kommunalråd Berit Tiller (H) kritiserte i en artikkel i sommer høringsutkastet til kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim for 2019–2030 for å by på mye ull og lite innhold. Hun hevdet at Olavshallens fremtid har blitt utsatt i påvente av denne planen. Hun har rett i at planen er lite konkret når det gjelder Olavshallen, men den er generelt overordnet. Den viser at Trondheim ligger lavt sammenlignet med andre byer når det gjelder samlet ressursbruk på kunst og kultur. «Ingen plan har noen reell verdi, dersom den ikke følges av handling» heter det i innledningen. Tiden er overmoden for at kommunen går fra utredning til handling om Olavshallen. Og innser at det kommer til å koste, uansett.

Les også lederen «Vi må få svar på hva som finnes under Klostergata»

På forsiden nå