Adresseavisen mener

Frp med godt bidrag til debatten om Midtbyen

Flere trondhjemmere må bosette seg i Midtbyen. Fremskrittspartiet har flere gode forslag til hvordan kommunen kan bidra til det.

Ellen Marie Andreassen og Sivert Bjørnstad legger fram Trondheim Frp's midtbyplan.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Frp har lagt fram ti forslag som de mener kan få dobbelt så mange til å bo i Midtbyen. Alt de foreslår ser ikke ut til å være like godt gjennomtenkt, men partiet har uansett kommet med et verdifullt bidrag til diskusjonen om byens framtid. Det er et problem for hele Trondheim at handelen i bykjernen avtar, og Frp har rett i at lite konkret har skjedd.

Derfor støtter vi flere av forslagene deres. Det er all grunn til å se på om det er mulig å gjenåpne Kalvskinnet skole, i første omgang kanskje med en førsteklasse. Det er dessuten helt opplagt at flere eiendommer i sentrum må reguleres til boliger. Selv om mange politikere stadig gjentar at byen skal vokse innenfra og utover, har de godtatt en altfor utstrakt boligbygging langt fra sentrum. Dette har også Frp sagt ja til.

Utvidet skjenketid er vi skeptiske til. Statistikken viser at antall voldsepisoder sank kraftig da skjenketiden ble strammet inn. Parkeringsanlegg under Kanalen og Fjordgata er også problematisk, både fordi det blir svært dyrt og fordi det kan øke biltrafikken.

Under en debatt om byutvikling denne uka kom ordfører Rita Ottervik (Ap) med nokså passive uttalelser om hva som kan gjøres for å øke innbyggertallet innenfor elveslyngen. Mange, også familier med barn, vil gjerne bo urbant. Men det må legges til rette for at det skal bli attraktivt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Rita og Ingrid krangler, men stemmer ofte likt

De to som la fram de ti punktene, Elin Marie Andreassen og Sivert Bjørnstad, sa til Adresseavisen fredag at det aldri har bodd så få mennesker i Midtbyen som nå. Det stemmer ikke. I 1960 bodde det riktignok 8000 personer i Midtbyen, men i 1980 var tallet under 3000. De siste ti årene har befolkningen økt jevnt og trutt, fra 3600 i 2009 til 4600 i januar i år. Tar vi med studentene, bor det over 6000 personer i Midtbyen i dag.

Noe av problemet er at de sentrumsnære områdene er blitt tynnere befolket de siste tiårene. Skal vi få mer liv i sentrum, kan vi derfor ikke bare telle antall personer innenfor elveslyngen, men også se på hvor mange som velger å bo like i nærheten.

På forsiden nå