Adresseavisen mener:

Viktige fag får endelig bygget de fortjener

Endelig gir regjeringen klarsignal for et nytt bygg for helse- og sosialfag i Elgeseter gate. Det burde skjedd for lenge siden.

Veldig glad gjeng: Fra venstre: Geirmnd Lykke (KrF), Erling Moe (V), Elin Marie Andreassen (Frp), Ingrid Skjøtskift (H), statsråd Iselin Nybø (V), konstituert NTNU-rektor Anne Borg, direktør i samskipnaden, Audhild Kvam, Cecilie Bjørnsdotter Rausten fra Studenttinget og Nina Salvesen, Velferdstinget. 

Saken oppdateres.

 

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), ga onsdag Trondheim og NTNU en god nyhet rett før lokalvalget. Det planlagte nybygget i Elgeseter gate 10 vil nå bli realisert. Bygningen blir todelt. Det meste skal brukes til undervisning og forskning, og i tillegg får Studentsamskipnaden lokaler til idrettsaktiviteter. Finansieringen skjer ved at Statsbygg bygger lokalene, mens NTNU og Studentsamskipnaden betaler husleie.

Regjeringens rolle i dette er at de har godkjent at prosjektet finansieres av en stor pengepott som Statsbygg sitter på. Nybygget blir en del av den såkalte kurantordningen. Regjeringen slipper dermed å bevilge penger over statsbudsjettet, siden Statsbygg allerede sitter med de midlene som trengs. Prisen blir totalt på over 700 millioner kroner.

Det er på høy tid at regjeringen prioriterer dette prosjektet. Helse- og sosialfagene, som i dag holder til i uegnede lokaler på Tunga, har 2200 studenter. De har ventet på et nybygg i over ti år og er flere ganger blitt skuffet når bevilgningene er uteblitt på statsbudsjettet. Da Adresseavisen intervjuet studentene i fjor, hadde de følelsen av at fagene deres, som tidligere lå under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ikke har høy nok prestisje.

Men de utdanner seg til jobber Norge har stort behov for. Etter studiene blir de blant annet vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og barnevernspedagoger. Det er helt naturlig at slike fag befinner seg i nærheten av St. Olavs hospital. Elgeseter gate 10 blir også en sentral beliggenhet når NTNUs nye universitetsområde skal bygges på og ved Gløshaugen. Studentene vil dermed styrke tverrfagligheten, som er en av hovedgrunnene til å bygge ny campus.

Nyheten om at Statsbygg skal bygge i Elgeseter gate, kommer etter flere lekkasjer fra statsbudsjettet som er godt nytt for Trøndelag. Men de andre lekkasjene handler stort sett om planlegging av prosjekter. I Elgeseter gate lover regjeringen byggestart. Det er bra for Trondheim at vi får en så konkret nyhet, selv om den burde kommet for flere år siden.

På forsiden nå