Adresseavisen mener

Dårlig kompromiss om Olav Tryggvasons gate

Hvis biltrafikken gjennom Midtbyen skal reduseres, må bussene prioriteres.

Mislykket miljøgate: Olav Tryggvasons gate i rushtida i høst. Bussene bør prioriteres i denne gata, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Etter som høstregnet setter inn og sykkelbyen Trondheim får sterkere konkurranse fra buss og bil, blir det mer og mer klart at vedtaket som et flertall av politikerne i formannskapet i Trondheim gjorde i april, var lite framtidsrettet. I stedet for å følge rådmannens forslag om å gi bussene bedre plass i Olav Tryggvasons gate, valgte politikerne å innføre tre kjørefelt i miljøgata. Det er en dårlig løsning for så vel busser og biler som syklende.

De fleste som i rushtida har tatt buss, eller prøvd å kjøre bil eller sykle i Olav Tryggvasons gate, vil ha erfart at situasjonen for de fleste har gått fra vondt til om ikke verre, så omtrent like vondt. Det er fristende å gjenta det vi skrev på denne plass i januar: «Skal kollektivsystemet i Trondheim fungere best mulig, må passasjerene oppleve at bussen er det raskeste og enkleste framkomstmidlet gjennom Midtbyen».

Dessverre valgte et flertall av politikerne å legge bort begge de to alternative løsningene fra rådmannen, for å øke hastigheten for bussene inn og ut av sentrum: Å stenge Bakke bru for vanlige biler eller alternativt å lede biltrafikk inn i Kjøpmannsgata og Fjordgata fra Bakke bru. Det siste og minst radikale forslaget ville gitt bussene prioritet gjennom Olav Tryggvasons gate, samtidig som bilister fortsatt hadde fått mulighet til å kjøre gjennom byen.

I stedet har vi fått en situasjon hvor busser og biler for ofte stamper i samme kø gjennom Midtbyen. En fordel med prøveprosjekt er muligheten for justeringer etter evaluering underveis. Omleggingen som et flertall i formannskapet vedtok i april, gjør at Olav Tryggvasons gate som «miljøgate» i enda større grad framstår som en flopp. Verre og mer alvorlig er det at bilene hindrer bussene og gjør kollektivtrafikken mindre effektiv. Samtidig har det blitt en mer faretruende risikosport å sykle over Bakke bru og gjennom byen.

I første omgang er det på tide å innse at rådmannen hadde rett ved forrige korsvei og at Olav Tryggvasons gate bør forbeholdes buss og drosje. Forsøket med en trefeltsløsning, etter forslag fra Geir Waage (Ap), med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og Kristelig Folkeparti, framstår som et dårlig kompromiss. Hvis biltrafikken skal reduseres, må bussene prioriteres.

På forsiden nå