Debatt:

Hvor er Trøndelag i et Kreativt Europa?

Det trønderske kreative paradoks: Til tross for økende interesse for satsing på kultur og kultursamarbeid var det bare ett trøndersk prosjekt som meldte interesse for et europeisk samarbeid. Hvorfor?

Trondheimssolistene spilte sammen med Ole Paus i Borggården for noen år siden. Til tross for strategiske satsinger og myndighetenes interesse var det var det bare ett trøndersk prosjekt i Kreativt Europa i denne søknadsrunden, nemlig Trondheimssolistene, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Kultur sprenger grenser, og det handler ofte om å krysse grenser. Våre kreative miljø har mulighet til å delta i EUs satsing på kultur og kreativ sektor. Ett av disse er Kreativt Europa 2014-2020. Budsjettet for inneværende periode ligger på 1.46 milliarder euro og støtter titusener av europeiske kunstnere og kreative aktører innenfor kunst, scenekunst, musikk, TV, publisering, videospill-industrien og kulturarv for å nevne noe. I forberedelsene til norsk deltakelse i Kreativt Europa-programmet sa regjeringen: Utviklingen på kultur – og det audiovisuelle området går i retning av stadig større internasjonalisering. Det er i norsk interesse å medvirke til utviklingen av internasjonalt og europeisk kultursamarbeid (Prop. 50s, 2013 – 2014). Satsingen som er en investering i europeisk kultur og kreativ industri har som formål å skape flere kreative og kulturbaserte arbeidsplasser, øke innovasjonskraften ved at ulike kreative aktører går sammen om prosjekt og å gi grobunn for en økonomisk vekst. Så hvorfor søker ikke våre kreative miljø å være med i den europeiske satsingen?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Heidi Fossland 

Per Dehlin 

Årsaken er ikke at Trøndelag ikke kan måle seg med det europeiske kulturlivet eller kreative næringer. Trøndelag har et rikt, mangfoldig og levende kulturliv som utspiller seg gjennom festivaler, utstillinger, teater, spel og severdigheter året rundt. Årsaken virker heller ikke å ligge i en liten satsing på kultur og kreative næringer i regionen. I Trøndelag er det et strategisk ønske om å utvikle det kreative miljøet og kulturlivet, og det er lagt egne kulturstrategier både for Trøndelag fylke og enkeltkommuner som blant annet Trondheim kommune. Likevel, til tross for strategiske satsinger og myndighetenes interesse var det var det bare ett trøndersk prosjekt i Kreativt Europa i denne søknadsrunden (Trondheimsolistene).

LES OGSÅ: Går i studio med Trondheimsolistene

Under Europadagene i Trondheim i mai inviterte Kulturrådet sammen med Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune til et informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted om Kreativt Europa. Trettitalls aktører fra trønderske kreative sektor og kulturliv møtte opp for erfaringsutveksling og for å diskutere mulige prosjekter. Flere hadde med seg en forforståelse av at søknadsprosessen var svært krevende, og hadde derfor vært skeptiske til å våge prøve seg tidligere.

Det er ikke til å legge skjul på at det kan være utfordrende å samarbeide med kulturaktører fra ulike deler av Europa, men det er ingen tvil om at fordelene veier tyngre. Mange ønsker å delta i et europeisk kultursamarbeid, men det kan være krevende å orientere seg i mangfoldet av støtteordninger. De som deltok på prosjektverkstedet under Europadagene i mai fikk innsikt i at selve søknadsprosessen til Kreativt Europa har blitt enklere, ved at det kun er én søknad som gjelder for alle typer kulturfinansiering. Sammenlignet med tidligere programmer er dermed Kreativt Europa nå mindre komplisert, tydeligere og mer tilgjengelig. Tilbakemeldingen fra flere søkere er også at selve søknadsprosessen er verdifull i seg selv, også for de som ikke får støtte. Alle søkere uansett utfall får en vurdering av søknaden, som for mange har vært en øyeåpner og gitt innsikt i hvordan de jobber. Dette har utfordret selvforståelsen i eget prosjekt. Det har også gitt en merverdi å få et større nettverk og økt kontakt med organisasjoner i andre deler av Europa som jobber innenfor samme felt.

LES OGSÅ: Slutter i Trondheimsolistene

Derfor har også et antall trønderske aktører innen kreativ næring og kulturliv nå meldt interesse og flere prosjekter er i startfasen med søknader. Blant disse er Nord Universitet som gjennom et utviklingsprosjekt har mål om å støtte unge musikere og utvikle deres scenepresentasjoner på tvers i Europa. Satsingen er knyttet til musikkfestivaler i Europa- og det ligger i kortene at Trondheim Calling kan være en god norsk partner. Flere ser ut til å oppdage muligheter som ligger i å søke samarbeid med Europa. Terskelen er senket.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå