Adresseavisen mener

Høyhus på Gløshaugen vil styrke studentbyen

Mange ble nok skeptiske da de før helgen så Adresseavisens fotomontasje av en skyhøy bygning på Gløshaugen. Studentsamskipnaden vil bygge 21 etasjer ved siden av Realfagbygget.

Slik ser Studentsamskipnaden for seg at et høyhus på 21 etasjer på Gløshaugen kan bli.  Foto: Gottlieb Plaudan Architechts/Sit

Saken oppdateres.

Det er like høyt som hotellet ved Lerkendal, men en bygning oppe på et platå vil rage høyere mot himmelen og bli mye mer synlig i bybildet.

Det blir opp til politikerne å ta stilling til hvor mange etasjer som er akseptabelt oppe på Gløshaugen, men det er ingen tvil om at i denne delen av Trondheim kan det bygges høyere enn mange andre steder. Det gjelder særlig lenger sør, fra Lerkendal og Sorgenfri mot Kroppanbrua. Der er det plass til en kraftig utbygging.

På Gløshaugen er det trangere, og det er fornuftig å åpne for høyere bygninger. Når NTNUs nye universitetsområde skal samles på og ved Gløshaugen, vil området få mange tusen flere studenter enn i dag.

LES OGSÅ: Studenthyblene kan få byens beste utsikt

Både for studentene, for NTNU og for byen vil det være en stor fordel om mange av dem kan bo i nærheten av studiestedet. Det vil føre til at Gløshaugen blir mer attraktiv også etter arbeidstid. Når flere studenter bosetter seg i området, vil det også føre til en positiv utvikling i Elgeseter gate.

Dessuten blir transportbehovet mindre, og presset på andre bydeler vil avta. Særlig på Møllenberg, men også i andre sentrumsnære områder bor det i dag et stort antall studentene der det før bodde barnefamilier. Færre fastboende har ført til at mange bevaringsverdige trehus forfaller. Flere studenthybler på Gløshaugen vil føre til en mer allsidig befolkningssammensetning i andre bydeler.

Høyhuset inngår i en større plan for Gløshaugen. Studentsamskipnaden vil bygge 4000 nye studenthybler i området og lokaler for idrett og andre studentaktiviteter. Totalt vil Samskipnaden få behov for rundt 100 000 kvadratmeter. I den nye campusen er det til sammenlikning snakk om 92 000 kvadratmeter nybygg, i tillegg til ombygginger av dagens bygninger.

Det er på alle måter store dimensjoner over planene, men det er nødvendig for at Trondheim skal beholde og styrke sin posisjon som Norges fremste studentby.

På forsiden nå