Adresseavisen mener

Kulturskolen er ikke for alle, det bør den bli

Kulturskolen bør nå en større andel av skolebarna, med et mer variert tilbud.

Mangfold i kulturskolen: Tidligere i år satte Trondheim kommunale kulturskole opp opera i full skala. TKK`s produksjon involverte alle fagområder: musikk, scenekunst og visuelle kunstfag, og om lag 300 elever deltok.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

En ny rapport fra Telemarkforsking og NTNU gir solid kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle satsingen på de kommunale kulturskolene. I skoleåret 2018/19 gikk drøyt 13 prosent av alle norske barn i grunnskolealder på kulturskole. En av konklusjonene i rapporten med tittelen «Kultur + skole = sant», er at kulturskolen ikke er for alle, selv om det er feltets hovedvisjon. Derfor trengs det en mer samlet, helhetlig satsing på kulturskolen som et tilbud for flest mulig, uavhengig av geografi og økonomi.

Mange steder er store forskjeller i pris, tilbud og ventelister til hinder for at kulturskolen framstår som en mulighet og et tilbud for alle. Siste år sto over 20 000 barn på venteliste for plass på kulturskole. Variasjonen er stor mellom kommunene både når det gjelder andelen barn som går på kulturskole og hvor omfattende tilbudet er.

Den typiske eleven på kulturskole er ei jente fra en familie med god økonomi og høyt utdannede, kulturinteresserte foreldre. Selv om antall elever på kulturskolen i Trondheim har økt de siste åra, er det fortsatt over 2000 på venteliste. Trondheim fortjener ros for bevisst arbeid for sosial utjevning og satsing på kulturskole også i bydelene. For å øke antall plasser og redusere ventelister uten at tilbudet svekkes eller prisen for å delta blir for høy, er det vanskelig å komme utenom at kulturskolen må tilføres mer midler.

Kulturskolen er fortsatt preget av sin fortid som musikkskole. Musikkundervisningen utgjør 82 prosent av tilbudet, mens dans (sju prosent), visuelle fag (fem prosent), teater (fire prosent) og andre kunst- og kulturuttrykk (to prosent), utgjør det resterende. De fleste som arbeider i kulturskolen har musikkfaglig bakgrunn. For en mangfoldig, variert kulturskole trengs det mer kulturfaglig kompetanse på flere områder.

For å øke mangfoldet og gjøre kulturskolen bedre i stand til å bli den sentrale opplæringsarenaen for barn og ungdom innen kunstfag, anbefaler rapporten et tydeligere statlig engasjement. Det er nok nødvendig. Samtidig, som inspirasjon for kommuner over det ganske land, er det verdt å minne om at rapporten viser at kommuner hvor kulturskolen er løftet høyt og er synlig i kommunale planer, lever også kulturskolen godt, selv når budsjettrammene blir trangere.

På forsiden nå