Adresseavisen mener

Trafikksikkerheten må komme aller først

Høstsola skinner, og vi skal ikke bråke for mye om snø som ennå ikke har falt.

Vi kan ikke forvente nyrydda vinterveier og fortau til en hver tid, men gater hvor mange skolebarn og myke trafikanter ferdes, bør ha en viss standard, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Her er det attpåtil snakk om snø som eventuelt skal falle om et par år. Likevel, lokalpolitikerne må allerede nå finne penger til brøyting og strøing slik at trafikksikkerheten blir god nok fra 2022.

I forslaget til handlings- og økonomiplan for Trondheim 2020-2023, foreslår rådmannen mindre strøing og brøyting av boliggatene i Trondheim fra 2022. Rådmannen innrømmer at lavere standard på vinterdrift fører til redusert framkommelighet og dårligere trafikksikkerhet, men det koster å drifte veiene hvorde nye metrobussene går.

Sjokkert over rådmannens prioritering: - Jeg ble rystet langt inn i sjela

De nye, moderne bussene krever at veistandarden er høy året rundt for at de skal komme seg fram, og drifta vil koste anslagsvis seks millioner i året hvis vintrene er normale. Det foreslås derfor å kutte pengebruken på brøyting og strøing i 2022 og 2023 med henholdsvis fem og ti millioner kroner. Rådmannen vil også ta penger fra vedlikeholdsbudsjettet neste år som går til å asfaltere eksisterende veier. Også denne besparelsen skal brukes til å drifte veiene hvor metrobussen går. I fjor vedtok formannskapet snøsmelteanlegg på flere av metrobusstasjonene for å spare penger på brøyting.

Metrobussene kommer ikke fram hvis ikke holdeplassene er fri for snø og traseene ikke vedlikeholdes godt nok vinterstid. Derfor er det naturlig at det må brukes en del driftsmidler på disse strekningene. Samtidig er det ille hvis prioriteringa fører til dårligere trafikksikkerhet. Store og uoversiktlige snøhauger og ubrøytede fortau kan skape mange farlige situasjoner.

Det vil alltid være noen som aldri er helt fornøyde, og vi kan ikke forvente at alle sidegater og fortau er nybrøytede, bestrødde stuegulv hver morgen etter tunge snøfall. Samtidig må vi kunne forvente at gater hvor mange skolebarn og andre gående ferdes, holder en viss standard. Metrobussen kan ikke gå foran sikkerheten til myke trafikanter.

I desember skal bystyret vedta budsjettet for neste år. Da må politikerne gi tydelige signaler om at trafikksikkerhet er viktig.

På forsiden nå