Debatt

Kulturskoler finnes også utenfor Trondheim

Heldigvis har mange lokalaviser gode oppslag om sine kulturskoler med jevne mellomrom.

Innleggsforfatteren ønsker at Adresseavisen også følger opp kulturskoler utenfor Trondheim. Bildet er fra en operaoppsetning i regi av Trondheim kommunale kulturskole.   Foto: RUNE PETTER NESS

Saken oppdateres.

Det er gledelig at Adresseavisen på lederplass den 9. oktober løfter frem kulturskolen. Dette er med på å synliggjøre skoleslaget kulturskole. Bakgrunnen for oppslaget er den nylig publiserte rapporten «Kultur + skole = sant». I rapporten belyses dagens kulturskole i Norge på en fin måte. Adresseavisen trekker frem gode poenger om lav deltakelse og foreldrenes sosiale bakgrunn som viktige kjennetegn ved elevene. Dessverre blir ikke synliggjøring av kulturskolen kommentert, utover at det er viktig at skoleslaget vises i kommunale planverk.

LES OGSÅ: Midt-Norge får to splitter nye kulturbygg

Norge fikk i 1997 en lov som sa at alle kommuner skal ha en kulturskole. Det betyr at vi Trøndelag har 48 kommunale kulturskoler. Hvor ofte kan vi lese om disse skolen i Adresseavisen? Heldigvis har vi en stor og god kulturskole i Trondheim som av og til får oppslag i Adressa, men hvor ofte ser vi oppslag om kulturskolene utenfor Trondheim?

Karsten Selseth Landrø rektor, Stjørdal kulturskole  Foto: Joakim Slettebak Wangen

Deltakelse i kulturskole handler i stor grad også om kjennskap til skoleslaget. Victor Norman hevder at kun 20 prosent av Norges befolkning kjenner til kulturskolen. Her har både regionale og nasjonale medier et ansvar for å synliggjøre kulturskolen, slik at større deler av befolkningen har en reell mulighet til søke plass. Det er ingen som søker hvis de ikke har hørt om kulturskolen. Adresseavisen har et ansvar for å se kulturskolene, også utenfor Trondheim.

LES OGSÅ: Vil gi flere familier med dårlig råd gratis plass i kulturskolen

Heldigvis har mange lokalaviser gode oppslag om sine kulturskoler med jevne mellomrom. Konserter, forestillinger, prisutdelinger og jubileer omtales og løftes frem på en flott måte. Dette er med på å inspirere elever og lærere til videre innsats for kulturen. Når Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Norsk tipping deler ut sine hundre drømmestipend, stiller lokalavisene villig opp for å vise frem stipendvinnerne.

LES OGSÅ: Kulturskolen har vokst med over 70 prosent de siste 30 årene, men har fremdeles de samme arealene i Olavshallen som da de flyttet inn

Kulturskole handler om barn og unges kunnskaper og ferdigheter innenfor viktige deler av kulturfeltet. Vi kan si at den kulturelle kompetansen elevene tilegner seg er med på å øke denne kompetansen i hele befolkningen. Denne kompetansen trenger vi for å møte en fremtid med forventninger om kreative løsninger. En synlig og god kulturskole er viktig for å utdanne våre neste generasjoner.


På forsiden nå