Adresseavisen mener

Unge voldsutøvere trenger rask straffereaksjon

Blind vold må få konsekvenser, også for voldsutøvere under 18 år.

Vi trenger en straffereaksjon som kan få unge, voldelige gjengangere bort fra gata.   Foto: Illustrasjonsfoto/NTB scanpix

Saken oppdateres.

Samtidig som forebyggende arbeid er svært viktig for å unngå ungdomskriminalitet, må ungdommer som helt uprovosert går til angrep på andre, få en rask og effektiv straffereaksjon.

Et tjuetalls voldshendelser i Oslo denne helga har igjen utløst en debatt om hvordan samfunnet skal håndtere unge voldsutøvere. Politiet har registrert totalt elleve hendelser hvor flere ungdommer har overfalt, slått og sparket tilfeldige personer på gata. Den blinde volden har vært grov i flere av tilfellene. Ifølge politiet tilhører ungdommene en svært liten gruppe under 18 år som begår flere lovbrudd, gjerne kalt multikriminelle og gjengangere.

Både politiet og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) etterlyser kraftigere tiltak mot denne gruppa. Vi er enige i at det må til. Det må få konsekvenser hvis du gjentatte ganger går inn for å skade andre – også om du er under 18 år. I dag kan ikke mindreårige uten videre pågripes og fengsles. Dermed blir det vanskelig å ta gjengangere ut av kriminelle miljøer og beskytte både dem og samfunnet for øvrig mot nye voldshandlinger.

Å finne den mest effektive straffen, er ikke enkelt. Samfunnsstraff og såkalt ungdomsstraff har liten virkning på denne gruppa. Å plassere dem i tradisjonelt fengsel sammen med voksne, er uklokt. En form for tvangsplassering for de eldste ungdommene er trolig det beste alternativet.

På lang sikt er forebyggende arbeid som retter seg mot sårbare barn og unge, det viktigste. Mange ungdomskriminelle har foreldre med lav inntekt, de har rusproblemer, har droppet ut av skolen, mangler trygge voksne og gode sosiale nettverk der de bor. I noen miljøer er vold en del av ungdomsspråket.

Selv om Trondheim er forskånet for brutale ungdomsgjenger, har tilfeller med vold, skadeverk og ulovlige rusmidler blant unge økt de siste to, tre årene. Tidligere i høst etterlyste kommunen, politiet og Kirkens Bymisjon flere voksne som kan gå natteravn. Antallet frivillige har gått ned de siste årene, men voksne i gatene nattetid er viktig for å avverge vold og bråk.

LES OGSÅ LEDEREN: Viktig opprydding om seksuell trakassering

På forsiden nå