Adresseavisen mener

Beste tomta i byen kan snart bli ledig

Midt i Trondheim sentrum ligger et område som er like stort som to, tre fotballbaner. Problemet er at byens befolkning knapt nok har adgang dit, siden det er fylt opp av jernbanespor, konteinere og trailere.

Saken oppdateres.

Den gedigne tomta ligger som en propp i byens utvikling. Slik har det vært i flere tiår. Nå er det håp om at noe endelig kan skje.

Saken handler om godsterminalen på Brattøra. De aller fleste er enige om at området må brukes til noe annet enn i dag. Byen skal fortettes slik at det blir kort avstand mellom boliger og arbeidsplasser, og godsterminalen har i så måte perfekt beliggenhet. Hvis området kan tas i bruk til boliger, arbeidsplasser og andre aktiviteter, vil det bety svært mye for Midtbyen, for Brattøra og hele Trondheim.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Denne skandalen klarer ikke politikerne å gjøre noe med

Nå har det vært snakk om å flytte godsterminalen i så mange år at det ser ut til at trondheimspolitikerne har gitt opp. Det er blitt lagt fram utallige forslag til hvor godsterminalen kan flyttes, uten at vi har kommet et skritt videre. Regjeringen gikk inn for flytting til Torgård på Heimdal for to år siden, men har lagt vekk planene siden det blir for dyrt.

Selv om saken virker håpløs, må trondheimspolitikerne nå rette ryggen og gå løs på problemet en gang til. Denne gangen er det nemlig håp. Jernbaneverket sendte nylig et brev til Samferdselsdepartementet der de går inn for at godsterminalen blir flyttet til Heggstadmoen.

LES OGSÅ: Slik kan konteinerne fjernes fra Brattøra

Der har Trondheim allerede en avlastningsterminal der mye gods blir lastet fra jernbane til vogntog. Bane Nor, som ogsåeier dagens godsterminal i setrum, vil gjerne bygge ut på Heggstadmoen. Jernbanedirektoratet støtter planen og mener det vil koste godt under to milliarder kroner. Selv den billigste måten å bygge ut Torgård på, blir over dobbelt så dyr.

Samferdselsdepartementet gjorde en tabbe da de gikk inn for Torgård og deretter la bort saken. De kan rette opp feilen hvis de følger opp anbefalingen fra Jernbanedirektoratet. Da er det håp om at den beste tomta i Trondheim sentrum blir ledig om noen år.

På forsiden nå