Adresseavisen mener

Mange har sviktet i Nav-skandalen

Byråkrati, politisk ledelse og rettsvesen har mye å svare for i Nav-skandalen. Mediene bør også gå i seg selv.

Nav-skandalen: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H), th og Nav-direktør Sigrun Vågeng har mye å svare for i ukas store norske skandalesak. Det er de ikke alene om, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  Foto: Terje Pedersen

Saken oppdateres.

Nav-skandalen, som ble gjort kjent i starten av denne uka, gjør det lett å kreve at noen ansvarliggjøres for at minst 48 personer er feilaktig dømt her til lands. Det er lett å være etterpåklok, men dimensjonene over saken gir grunn til selvransakelse i svært mange ledd. Det gjelder også noen av oss som nå kaster velrettede steiner mot en systemsvikt av skremmende dimensjoner.

Ledelsen i Nav, politisk ledelse og rettssystemet har sviktet. Det kanskje mest skremmende ved saken er at institusjonene som skal kvalitetssikre og sørge for at den lille mann og kvinne ikke blir overkjørt av systemfeil eller svikt i tolkning og bruk av regler, i altfor liten grad har utført sine oppgaver godt nok.

Det kan godt hende at noen bør gå som følge av skandalen, men det er langt flere som bør gå i seg selv. Det gjelder også oss i mediene. Derfor er det bra at Aftenposten, ifølge nettstedet Medier24, sier at de skal granske seg selv for å få svar på hvorfor det ikke var de som avdekket Nav-skandalen.

Det er hjerteskjærende å lese historien til noen av ofrene i saken. Det er opprørende at Nav da skandalen var under oppseiling, i august, mente det ville være for «arbeidskrevende» å ettergå saker for å finne flere eksempler på at det er gjort feil. Det gir uttrykk for et syn på mennesker og system som er totalt uakseptabelt.

Mange av ofrene i Nav-skandalen er mennesker langt fra de øverste trinnene på samfunnsstigen, mange av dem uten ressurser til å kreve sin rett. Når verken politikere, domstoler eller medier fungerer som korrektiv til tvilsom eller diskutabel bruk av makt, er det ikke bare systemet, men rettsstaten vi liker å omtale oss som, som viser alvorlige tegn på svikt. Det er mest alvorlig for den dømmende makt, byråkrati og politikere, men vi i media har heller ingen grunn til å slå oss på brystet i denne saken. Også vi kan nok ha for lett for å ta det myndighetene sier og gjør for god fisk, selv når det egentlig viser seg å være skikkelig dårlig fisk.

Les også lederen «Nav-alarmen burde gått for lenge siden»

På forsiden nå