Adresseavisen mener

Ikke asfalter Strindamarka!

Porten til natur og friluftsliv på østsiden av byen bør ikke fylles opp av asfalt for rulleski.

Uten asfalt: Fuglmyra i Strindamarka kan bli omgitt av en tre kilometer lang rulleskiløype i asfalt, hvis planene om et «Næranlegg øst» realiseres. Adresseavisen kaller det et skremmende dårlig forslag på lederplass.  Foto: Ola Lien Zetlitz

Saken oppdateres.

Planene om et «Næranlegg øst» i Trondheim, eller ei rulleskiløype i Strindamarka, som motstanderne kaller det, har skapt sterkt engasjement i sosiale medier og i Adresseavisens spalter. Det er lett å forstå at idrettslag ønsker et anlegg i nærheten. Ei asfaltert rulleskiløype på ca. 3 kilometer i det som for mange på østsiden av byen er selve porten til natur og friluftsliv, er likevel et skremmende dårlig forslag.

Bymarka er for mange selve marka i Trondheim. Men for folk som bor på Risvollan, Nardo, Moholt, Charlottenlund, Othilienborg, Steinan, Ranheim eller Strindheim, er Strindamarka og Estenstadmarka de bynære markaområdene og korteste vei til natur- og friluftsliv. Det gjelder også alle som ikke driver med trening, på egen hånd eller i regi av idrettslag. For dem som ikke tilhører de sju idrettslagene som jobber for et næranlegg, må argumentene om asfaltering av marka av miljøhensyn, fortone seg som en provokasjon.

I saksframlegget til formannskapet fra 7. november 2017 som ble vedtatt og lagt til grunn for videre planlegging, heter det: «Siden de fleste og mest snøsikre skianleggene i Trondheim i dag er lokalisert vest og sørvest i byen, vil et skianlegg på østsiden av byen redusere mye av skiidrettens biltransport som i dag foregår fra Trondheim øst». Dagens bilpark og energibruk for transport til nærmeste rulleskiløype en gang i framtiden, er ikke et godt argument for asfaltering og store inngrep i et område som bør betraktes som et fellesgode i byen.

Det er mye godt i visjonene og ønskene til idrettslagene som arbeider for et næranlegg på østsiden av Trondheim. Det bør legges til rette for skiaktiviteter i nærmiljøet. Spørsmålet er hvor mange rulleskiløyper i marka en by som Trondheim bør koste på seg, og hvor de eventuelt skal ligge. Her må hensynet til allmennheten veies opp mot ønskene til idretten. I denne saken er de planlagte inngrepene i marka så store at prosjektet bør justeres kraftig før videre planlegging.

Endring: I den opprinnelige versjonen av denne teksten sto det ikke noe årstall bak datoen 7. november. Teksten ble senere oppdatert slik at det nå kommer fram at saksframlegget er fra 2017.

På forsiden nå