Adresseavisen mener

Både jernbanetunnel og et godt sentrum må være mulig på Ranheim

Trøndelag trenger jernbane med dobbeltspor nord for Trondheim. Det kan skape problemer for den videre utviklingen på Ranheim.

Ranheim-området har like mange innbyggere som en mellomstor, norsk by, men de mangler et godt sentrum. Det må være mulig å få til, samtidig som det bygges jernbanetunnel.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Det må være mulig å få til begge deler. Ranheim og områdene rundt har like mange innbyggere som en mellomstor, norsk by og mangler et sentrum.

Adresseavisen skrev denne uka at utviklingen på Ranheim kan bli utsatt i mange år hvis Bane Nor får det som de vil. Selskapet vil legge dobbeltsporet jernbane i tunnel fra Ranheim til Hommelvik. Samtidig vil de legge beslag på store områder sentralt på Ranheim, slik at de får plass til brakkerigg og midlertidig lagring av masse som blir gravd ut under tunnelarbeidet. Problemet er at de vil beslaglegge områder som skal brukes til sentrumsutvikling.

Vi støtter planen om dobbeltsporet jernbane i tunnel. Det vil være en fordel for hele Trøndelag at jernbanekapasiteten blir bedre, ikke minst fra Trondheim til Værnes og Stjørdal. Men det må være mulig å bygge jernbane uten å stoppe utviklingen på Ranheim.

Dette var også konklusjonen i bystyret torsdag kveld. Vedtaket som ble gjort, innebærer at arbeidet med dobbeltspor fra Leangen til Hommelvik skal gå sin gang, men uten at Bane Nor får legge beslag på de områdene de i første omgang ønsket seg. Jernbaneselskapet må med andre ord organisere arbeidet på en annen måte. Dette må dessuten skje slik at det ikke legger hindringer i veien for fabrikken Ranheim Paper and Board, som har planer om å utvide.

Vi regner med at denne saken lar seg løse, slik at vi etter hvert får både jernbanetunnel og en god sentrumsutvikling på Ranheim. Spørsmålet er hvordan denne sentrumsutviklingen skal skje. Et nytt kjøpesenter er nok ikke det bydelen trenger. Et slikt senter finnes allerede ved Grilstad, cirka to kilometer fra det som tradisjonelt har vært Ranheim sentrum.

Det bydelen trenger, er en møteplass som skaper et bedre sosialt liv i området. Handel, kafeer og kulturaktiviteter kan være noen stikkord for den videre utviklingen i sentrum av en bydel som får stadig flere innbyggere.

På forsiden nå