Fornuftige tiltak mot diskriminering

I Norge utsettes folk med en annen hudfarge og en annen bakgrunn enn flertallet, for diskriminering. Mye tyder på at det blir verre. Derfor er det helt på sin plass at regjeringen nå starter et omfattende arbeid mot diskriminering og rasisme.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (t. v.) lanserte onsdag regjeringens handlingsplan mot diskriminering og rasisme. Hun hadde med seg (f. v.) justisminister Jøran Kallmyr, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og statsminister Erna Solberg.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Kort tid etter at Philip Manshaus angrep en moské i Bærum i august, startet regjeringen arbeidet med en handlingsplan mot muslimhat. En undersøkelse i fjor viste at nesten halvparten av befolkningen er skeptiske til personer med muslimsk bakgrunn.

Mens vi venter på konkrete tiltak mot muslimhat, la regjeringen onsdag fram en mer omfattende handlingsplan mot all slags rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Planer som skal påvirke holdninger, kan lett bli moralistiske og uklare, men i dette tilfellet er det gjort en god jobb.

Handlingsplanen lister opp 50 tiltak som skal bidra til at alle norske innbyggere skal bli behandlet likt, uansett hudfarge og bakgrunn. Regjeringen vil blant annet samarbeide med utelivsbransjen og idretten for å bekjempe diskriminering på slike arenaer.

Siden jobbsøknader fra personer med utenlandske navn ofte blir lagt til side, har de satt i gang forsøk med anonyme jobbsøknader i staten. De vil etablere et nasjonalt kompetansesenter innen hatkriminalitet, åpne for at hatkriminalitet kan anmeldes på internett og arbeide for en mer mangfoldig rekruttering til politiyrket.

LES OGSÅ LEDEREN: Vi trenger en plan mot islamofobi og annet hat

Regjeringen har allerede en handlingsplan mot antisemittisme og et arbeid som skal motvirke hatefulle ytringer. Alt dette, sammen med tiltak mot muslimhat, vil inngå i den nye, overordnede handlingsplanen.

Det er ingen tvil om at sterkere innsats mot diskriminering og rasisme er nødvendig. Integreringsbarometeret, som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring, inneholder skremmende tall: I 2013 mente ni prosent av alle spurte at innvandrere blir diskriminert «i stor grad». Fem år senere mente over dobbelt så mange det samme.

Regjeringen har utarbeidet en god handlingsplan. En rekke av tiltakene ser på papiret fornuftige ut. Nå gjenstår det å se om de blir iverksatt på en kraftfull måte, slik at diskriminering og rasisme avtar.

På forsiden nå