Adresseavisen mener

Tragikomisk skiltkrangel må ta slutt

Flere steder i Trondheim krangler politiet, Vegvesenet og kommunen om skilt og trafikklys. Det skaper så mye irritasjon og forvirring at situasjonen ikke kan fortsette.

Politiet, Vegvesenet og kommunen krangler om trafikkskilt flere steder i Trondheim. I Jonsvannsveien forbi Moholt har skiltene vært overklistret i lang tid, og trafikklysene blinker gult.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev tirsdag om en metrobussholdeplass ved Siemens på Sluppen som fortsatt ikke er tatt i bruk, tre måneder etter at den sto ferdig. Årsaken er at Statens vegvesen, Trondheim kommune og politiet ikke har klart å bli enige om hvordan den aktuelle strekningen i Holtermannsveien skal skiltes. Holdeplassen som kostet fem millioner kroner, kunne blitt stående ubrukt i lang tid, men kommunen støtter nå Vegvesenet, og saken kan bli løst.

Vi har dessverre flere eksempler på liknende uenighet som skaper forsinkelser. I vår skrev vi om et lyskryss på Tiller som Miljøpakken og metrobussprosjektet ville fjerne til fordel for en rundkjøring. Statens vegvesen, politiet og byplankontoret var sterkt imot en slik løsning. Også i Jonsvannsveien forbi studentbyen på Moholt har uenighet om skilt og trafikklys skapt irritasjon og usikkerhet.

Olav Tryggvasons gate er et kapittel for seg. Der har det vært mye fram og tilbake om lysregulering, og ulike myndigheter har ulikt syn på skiltingen. Politiet sa i høst at gata ikke kan ha både påbudsskilt, kollektivskilt og underskilt. Kommunen påpekte at det er slik Vegvesenet har bestemt at det skal skiltes.

Situasjonen er nærmest tragikomisk. Etter at kommunen arbeidet på spreng med å bygge om veier og lage nye holdeplasser, stopper det hele opp på grunn av uenighet om skilting.

Det kan også ligge en politisk uenighet i bunnen av konfliktene. Trond Halvorsen, som er fagleder for trafikk i Trøndelag politidistrikt, sier til Adresseavisen at nullvekstmålet trumfer nullvisjonen, altså at målet om ingen vekst i biltrafikken går foran målsetningen om null drepte.

Men både politiet og Vegvesenet må forholde seg til det politikerne bestemmer og ut fra det sørge for god og trafikksikker skilting.

Det er på høy tid at de tre instansene legger vekk uenighetene. Hvis de ikke klarer å bli enige, må den myndigheten som etter regelverket har det avgjørende ordet, bestemme hvordan det skal skiltes. Hvis det heller ikke lykkes, må politikerne vurdere om regelverket skal endres, slik at ansvaret for skilting blir tydeligere enn i dag.

På forsiden nå