Adresseavisen mener

Bergen ikke bedre enn Trondheim

Er det riktig at Den Nationale Scene i Bergen har status som en nasjonal institusjon, mens Trøndelag Teater er et regionalt teater?

Trøndelag Teater er blant dem som er bekymret for de planlagte endringene i finansieringen av kulturlivet. Her fra prøvene på «Jesus Christ Superstar».  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Spørsmålet er blitt aktuelt igjen, siden det nå vil få større betydning hvilken status kulturinstitusjonene har. Om de blir ansett som nasjonale eller regionale, kan få stor betydning for pengesekken de får å rutte med.

Årsaken er at regjeringen i forbindelse med regionreformen vil overføre flere oppgaver til fylkeskommunene. Blant annet vil de flytte mye av kulturansvaret fra staten til regionene. Planen er at institusjoner som tidligere har fått penger direkte fra statskassen, heretter skal plasseres på fylkesbudsjettene. Ofte vil det fortsatt være slik at både staten, kommunene og fylkeskommunene vil bidra til kulturinstitusjonene.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kulturens berettigede angst for fylkeskommunen

Men både kulturinstitusjoner og fylkespolitikere frykter at reformen fører til dårligere kår for kulturen. Teatre og orkestre er redde for at de vil tape i konkurransen med store, regionale utgiftsposter som skole og vei. Vi er tilhengere av at kulturen skal styre seg selv, men de må ha forutsigbare rammevilkår. Når mer kulturansvar flyttes fra staten, må regionene også tilføres de ressursene og den faglige kompetansen som trengs. Kulturminister Trine Skei Grande (V) prøver å berolige med at i en ny kulturlov skal penger øremerkes til kultur. Men vi har forståelse for engstelsen i kulturlivet.

I Tromsø har Hålogaland Teater gått hardt ut mot planene. I Adresseavisen i dag kritiserer også lederne ved Trøndelag Teater, Rosendal Teater og Turnéteatret i Trøndelag de planlagte endringene.

LES INNLEGGET: Kulturen trenger ikke frykte fylkeskommunen

I denne konflikten oppstår det en helt naturlig debatt om hvem som fortjener nasjonal status, slik at de får penger direkte fra staten. Det er vanskelig å forstå at Den Nationale Scene har en slik status, mens Trøndelag Teater ikke har det. Det samme gjelder Bergens Filharmoniske Orkester, som er nasjonalt, mens Trondheim Symfoniorkester ikke er det. Enkelte nasjonale kulturinstitusjoner i Oslo kan nok forsvares. Men det er feil at staten plasserer kulturen i Bergen i en divisjon over Trondheim.

På forsiden nå