Adresseavisen mener

På tide å snu om skolevalg

Fylkene bør fortsatt få bestemme hvilken inntaksordning for videregående skoler som passer regionen best.

Oslo 20200120. Kulturminister Trine Skei Grande (V) kommenterer at Fremskrittspartiet (Frp) gå ut av regjering. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix  Foto: HEIKO JUNGE

Saken oppdateres.

Den nye kunnskaps- og integreringsministeren, Trine Skei Grande (V), bør justere regjeringens kurs i saken om såkalt fritt skolevalg. Forslaget om karakterbasert skolevalg for videregående skoler i alle landets fylker møter massiv motstand. Det tar seg dårlig ut om en skolestatsråd fra Venstre, som på flere måter står bak regionreformen, tar fra fylkene muligheten til å velge inntaksordning for de videregående skolene.

Regionreformen har fått mye kritikk for mer eller mindre godt begrunnede forslag til nye oppgaver for fylkene. Derfor er det desto mer underlig at regjeringen på dette punktet foreslår statlig overstyring av fylkeskommunene. I dag er det opp til fylkene selv å bestemme inntakssystem. Av de 120 høringssvarene til forslaget som er publisert av Kunnskapsdepartementet, advarer er et stort flertall mot å innføre karakterbasert opptak i alle fylker.

De fleste, fra NHO til fylker som bruker nærskoleprinsippet, advarer mot forslaget. Helsedirektoratet mener det i større grad bør sikres en utdanningspolitikk som bidrar til å utjevne sosial ulikhet og motvirke psykiske helseplager blant ungdom. NHO påpeker at det er store forskjeller mellom regionene og at det derfor er best om de får velge modell selv. Det er noen av de gode argumentene mot regjeringens forslag. En ny studie gjort ved Oslo Met konkluderer dessuten med at karakterbasert skolevalg gir mest segregering

Trøndelag er en av regionene som praktiserer nærskoleprinsippet. Det betyr at en elev får ekstra opptakspoeng dersom eleven velger den videregående skolen som ligger nærmest der han eller hun bor. De unge kan bare søke en annen skole dersom utdanningsprogrammet ikke finnes på nærskolen. Regjeringen foreslår at opptaket på alle landets videregående skoler baseres på karakterer, slik det praktiseres i blant annet Oslo.

Den forrige kunnskapsministerens plan var å innføre karakterbasert skolevalg over hele landet fra 2021. Bredden i motstanden i høringsuttalelsene gir Grande gode grunner til å droppe forslaget om å frata fylkene muligheten til å velge nærskoleprinsippet. Regioner som foretrekker karakterbasert opptak, bør selvsagt fortsatt få velge det.

Les også lederen «Nei til statlig skoletvang

På forsiden nå