Adresseavisen mener

Legg vekk krangelen, støtt kampen mot plast

TV-aksjonen i oktober i år skal samle inn penger til kampen mot plastforurensing. Enkelte vil boikotte aksjonen fordi de er uenige med organisasjonen som står bak. Det er en smålig, nærsynt reaksjon.

Plukker plast: Ved Mausund feltstasjon brukte plastrydderne bare noen timer på å fylle en hel pram.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Ulike organisasjoner står hvert år stå i spissen for NRKs TV-aksjon. I år falt valget på WWF Verdens naturfond, som skal samle inn penger til kampen mot plastforsøplingen i verdenshavene. Dette er et enormt, internasjonalt problem som har skapt et bredt, folkelig engasjement i Norge og mange andre land. Plastforsøplingen rammer oss alle, enten plasten flyter i land på trønderske strender eller skader havområder på den andre siden av kloden.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Skal verden klare å redusere problemet, trengs et omfattende, internasjonalt arbeid. Havstrømmene kjenner ingen landegrenser, og det er nettopp derfor WWF er godt rustet til å stå i spissen for en slik innsamlingsaksjon. Organisasjonen har nettverk i mer enn hundre land og fem millioner støttespillere omkring i verden. WWF vil starte kampen mot plasten der problemet er størst – i Sørøst-Asia.

Dessverre har det allerede kommet innvendinger mot at WWF står i spissen for innsamlingen. Norges Småkvalfangerlag var først ute med å oppfordre til boikott. Ifølge et brev de har sendt til flere medier, vil de ikke at en organisasjon som «har frontet et negativt syn på norsk hvalfangst» skal få slike inntekter.

Varaordføreren i Bodø, Ola Smeplass (Sp), hengte seg på. Han sier til NRK at han ikke vil gi penger til en organisasjon som slåss mot norske primærnæringer. Også mer sentrale Sp-ere som Per Olaf Lundteigen sier til NRK at de ikke vil støtte en innsamling ledet av WWF. Det er særlig uenigheten om ulv som skaper irritasjon i partiet. WWF er opptatt av å beskytte den norske ulvestammen.

Men kampen mot plast i havet er en helt annen sak. Kritikken mot TV-aksjonen er omtrent som å si at du ikke vil delta i dugnaden i borettslaget fordi du er politisk uenig med borettslagets styreleder.

Plastforsøplingen er et alvorlig, internasjonalt problem. WWF har et internasjonalt nettverk som gjør dem i stand til å redusere forurensingen. Derfor bør det i denne sammenhengen ikke spille noen rolle om vi er enige eller uenige med WWF på andre områder.

På forsiden nå