Adresseavisen mener

Tvilsom begrunnelse for innsynsnekt

Ledelsen i mange offentlige virksomheter viser stadig at de ikke forstår eller respekterer offentlighetens rett til å få innsyn i det de driver med. Transportselskapet AtB er det siste eksempelet.

Hvorfor er de nye elbussene flere ganger blitt erstattet av ikke-elektriske busser? AtB vil ikke gi offentligheten innsyn i årsaken..  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i går at AtB ikke vil gi avisen innsyn i dokumenter som viser hvor ofte og hvorfor de elektriske bussene i Trondheim er blitt innstilt og hvor ofte de er blitt erstattet av ikke-elektrisk drevne busser. Det er snakk om såkalte avviksmeldinger. AtB sier at avvikene er en sak mellom dem selv og selskapet som kjører elbusser for dem. En av selskapets begrunnelser får å nekte innsyn, er at en «uheldig vinkling i en mediesak» kan føre til at elbussenes omdømme kan bli skadet.

En slik begrunnelse holder ikke. Det er Trøndelag fylkeskommune som eier AtB. De er dermed et offentlig selskap og er underlagt offentlighetsloven, som skal sikre at offentlige virksomheter praktiserer åpenhet om driften.

AtB kan ikke nekte mediene innsyn i en sak bare fordi de er redde for uheldige vinklinger. Loven krever at avslag på innsyn må begrunnes på andre måter, for eksempel med brudd på taushetsplikten. Forretningshemmeligheter kan også være et argument. AtB bruker taushetsplikt som en del av begrunnelsen, men loven inneholder et prinsipp om meroffentlighet, som betyr at det offentlige skal strekke seg langt. Fylkesmannen skal nå avgjøre om AtB må gi innsyn.

LES OGSÅ: De snakker om åpenhet, men skjuler informasjon

Vi ser mange eksempler på at offentlighetsloven ikke blir forstått eller respektert. Det ser ut til at en del offentlige virksomheter synes det er mest behagelig å holde en del opplysninger for seg selv.

Nav-skandalen er et svært alvorlig eksempel på hva slike holdninger kan føre til. Arbeids- og velferdsdirektoratet ventet i det lengste med å informere Riksadvokaten om saken fordi opplysningene kunne bli offentlige hvis de gjorde det. Det ville Nav unngå inntil saken var mer avklart. Men i den perioden Riksadvokaten ikke var informert, ble flere personer urettmessig dømt.

Det kan være brysomt å forholde seg til offentlighetsloven – men det er offentlige virksomheters plikt å respektere den.

På forsiden nå