Adresseavisen mener

Kritikken fra Helsetilsynet rammer hardt

Uforsvarlige arbeidsforhold var noe av årsaken til at en pasient på Munkvoll helse- og velferdssenter ble overmedisinert. Trondheim kommune burde mye tidligere ha lyttet bedre til bekymringsmeldingene de fikk.

Statens helsetilsyn gir Trondheim kommune hard kritikk for dårlige arbeidsforhold ved Munkvoll helse- og velferdssenter.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Adresseavisen har i en rekke artikler fortalt om det som skjedde på dette sykehjemmet for snart to år siden. En 92 år gammel pasient fikk altfor høye doser med et beroligende legemiddel. Feilmedisineringen ble oppdaget da hun ble lagt inn på St. Olavs hospital, men hun døde likevel noen uker senere.

En lege som arbeidet på sykehjemmet, har mye av ansvaret for at pasienten fikk feil doser. Hun har også erkjent at hun ikke gjorde en god nok jobb, og hun har beklaget det overfor de pårørende. Statens helsetilsyn fastslo i desember at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp og at både legen og Trondheim kommune hadde brutt kravet til faglig forsvarlighet.

Det er interessant at Helsetilsynet likevel ikke ga legen en advarsel. Årsaken er at de mener legens arbeidssituasjon var uforsvarlig. Det er en kritikk som rammer Trondheim kommune hardt. Helsetilsynet påpeker også at legen flere ganger hadde varslet om de uforsvarlige arbeidsforholdene på Munkvoll. Problemet var blant annet at en del ansatte ikke hadde god nok kompetanse til å utføre arbeidet de ble satt til. Det er arbeidsgiverens, altså kommunens, ansvar å sørge for at helsepersonell har den kompetansen de skal ha.

Legen sier at hun i lang tid møtte en mur av taushet i kommunen og er opptatt av at de må bli flinkere til å lytte når det kommer bekymringsmeldinger fra helsesektoren. Derfor har hun nå sendt tre klager til kommunedirektøren, på helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen, kommuneoverlege Tove Røsstad og Enhet for helsetjenester. Legen mener blant annet at hun fikk for dårlig oppfølging.

LES OGSÅ: - Situasjonen ved sykehjemmet var kaotisk

Kommunen innrømmer at saken er en lærepenge og gjør nå endringer i måten sykehjemslegene blir organisert på, slik at legene skal bli lettere tilgjengelige.

Både av hensyn til pasientene og de ansatte må Trondheim kommune foreta en grundig gjennomgang av det som skjedde. Hvis de ikke tok bekymringsmeldingene alvorlig nok, må de finne ut hvorfor – slik at det ikke skjer igjen.

På forsiden nå