Adresseavisen mener

Særordningene i offentlige pensjoner må justeres

Særaldersgrensene for tidlig pensjonering i offentlig sektor er overmodne for justering.

Pensjonsministeren: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen bør sørge for at særaldersgrensene og pensjonsordningene for enkelte grupper i offentlig sektor tilpasses vår tid og hensikten bak pensjonsreformen, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

I går brøt partene i arbeidslivet forhandlingene med regjeringen om særaldersgrensene i offentlig sektor. Det er i beste fall en utsettelse av en helt nødvendig prosess. Mer enn 170 000 ansatte i stat, kommune og helseforetak har særordninger som gir tidligere pensjonsalder enn andre. Tida er overmoden for at disse ordningene justeres og moderniseres i tråd med intensjonene bak den store pensjonsreformen fra 2011.

Det var i sin tid gode grunner for at politi, brannmenn, offiserer og andre yrkesgrupper som krever spesielle forutsetninger og har særskilte belastninger, hadde pensjonsordninger som skilte seg fra resten. For arbeidstakere med fratredelsesplikt er det naturlig at pensjonsordningen tar hensyn til det. Samtidig bør pensjonsreformens prinsipp om at det skal lønne seg å stå lenger i jobb, også reflekteres i disse ordningene.

På regjeringens perspektivkonferanse tirsdag meldte finansminister Jan Tore Sanner (H) om kraftig vekst i pensjonsutgiftene de nærmeste åra. Økende pensjonsutgifter og fallende oljeinntekter krever klarere prioriteringer for å sikre de viktigste sikkerhetsnettene i velferdsstaten. I det private næringslivet har pensjonsordninger gjennomgått store endringer de siste tiåra. I de offentlige tjenestepensjonene er tida særlig moden for å se på særaldersgrensene.

Det er ikke bærekraftig å sende folk ut av arbeidslivet med full pensjon ved fylte 60 år eller til og med før det. Særlig i en tid hvor budskapet fra Stortinget er at flere må arbeide og stå lenger i arbeid. For arbeidstagere som må fratre ved særaldersgrense og ikke er i stand til å fortsette i noe arbeid, bør det fortsatt være et sikkerhetsnett gjennom spesialordninger.

En ordning hvor arbeidstakere i politi eller forsvar som har arbeidet i minst 28, år kan gå av med full pensjon som 57-åring, for så eventuelt å gå over i annet arbeid, er overmoden for justering. Leder av Norsk offisersforbund, Torbjørn Bongo, er bekymret for at hans medlemmer som går av tidlig, vil få pensjonskutt når de fyller 67, fordi tidligordningen bare gjelder fram til da. Ja, det er mye av intensjonen med pensjonsreformen. I stedet for kompensasjon for bortfall av forhistoriske goder, bør også disse gruppene belønnes med mer pensjon for å stå lenger i arbeid.

Les flere aktuelle lederartikler fra Adresseavisen

På forsiden nå