Adresseavisen mener

Selvsagt trenger vi flere snittmålinger

Det er all grunn til å bruke et virkemiddel som er så treffsikkert.

Gjennomsnittsmåling av hastighet virker. I Trøndelag er det blant annet snittmåling i Væretunnelen langs E6 mellom Trondheim og Stjørdal.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Fotobokser med gjennomsnittsmåling redder liv og begrenser alvorlige ulykker på norske veier. Derfor er det ingen gode grunner til å begrense bruken av virkemidlet, slik Frp i sin tid fikk gjennomslag for. Heldigvis har den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) skjønt alvoret. Han har lyttet til faglige råd og går nå inn for flere snittmålinger i trafikken.

Snittmålinger kan være svært irriterende når du får en klekkelig bot for å ha kjørt for fort. Men slike målinger virker etter hensikten. Neste gang holder du sannsynligvis riktig fart. En evaluering som Transportøkonomisk Institutt gjennomførte i 2014, konkluderte med at antall drepte og hardt skadde hadde gått ned 50 prosent på veier med snittmåling.

Med slike fakta på bordet, burde oppslutningen om snittmåling være stor blant ansvarlige politikere. Men Frp har lenge ivret for å begrense bruken, noe partiet fikk gjennomslag for i Granavolden-plattformen. Partiet mener i stedet at bygging av bedre veier, flere firefelts motorveier og rumlefelt skal trygge bilistene. Samferdselsdepartementet stoppet derfor snittmåling på nye strekninger. Dermed mistet Statens vegvesen et viktig verktøy som kan begrense skade og død. Frp mener derimot at snittmåling er blitt innført på for mange strekninger, og at det har ført til en form for overvåking av bilistene.

Argumentasjonen holder ikke vann, i hvert fall ikke hvis vi skal stole på Vegvesenet, som sier at hovedkriteriet for å bruke snittmåling er at ulykkestallene på strekningen er blant de ti prosent høyeste i landet.

Hareide ble ny samferdselsminister i januar og signaliserte tidlig at han vil ha mer snittmåling. Selv om det står i Granavolden at bruken skal begrenses, kan det ikke bety at det ikke skal brukes på de mest ulykkesutsatte strekningene. Onsdag ble det klart at tre tuneller på Vestlandet og i Telemark, hvor det er registrert mye råkjøring, får snittmåling. I den forbindelse har Hareide gjort det han skal gjøre, nemlig lyttet til faglige råd og innført det beste og rimeligste virkemiddelet for å begrense ulykker i tuneller.

LES OGSÅ: Særordningene i offentlige pensjoner må justeres

På forsiden nå