Adresseavisen mener

Europa må samarbeide om å hjelpe flyktninger

Mye tyder på at Europa igjen må forberede seg på store ankomster av flyktninger og migranter.

Forholdene i flyktningleiren Moria på Lesvos beskrives som katastrofale. Adresseavisen besøkte leiren i fjor. Der møtte vi blant annet familien Khezamfra Deir ez-Zor i Syria.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Det siste halvåret har antallet som har kommet til Hellas, steget voldsomt. I tillegg er mange hundre tusen mennesker på ny drevet på flukt i Syria. Skal Europa håndtere en ny krise, er det avgjørende at landene er mer forberedt og samarbeider bedre enn sist.

En russisk-støttet regimeoffensiv har ifølge FN drevet nesten 700 000 mennesker på flukt nordvest i Syria siden desember. Flyktningleirene er overfylte, og det finnes ikke nok boliger til å huse dem. Svært mange drar vestover mot grensene til Tyrkia for å komme unna krigen. Der befinner det seg allerede én million internt fordrevne syrere. Frykten er at den enorme menneskestrømmen skal skape en av de verste humanitære katastrofene så langt i den ni år lange Syria-konflikten. Selv om Tyrkia har stengt grensene og grekerne prøver å hindre at så mange migranter krysser Egeerhavet, kan krisen likevel føre til Tyrkia får en stor mengde flyktninger som presses videre vestover i Europa.

Tilværelsen for flyktninger i Hellas er allerede svært vanskelig. Flere greske øyer er hovedinngangsport til Europa for migranter fra Midtøsten. En avtale med Tyrkia i 2016 reduserte antall personer som la ut på Middelhavet. Likevel kom flere titusener til Hellas i fjor, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Kapasiteten i leirene er for lengst sprengt, og greske myndigheter advarer mot en ny migrantkrise. Særlig er forholdene i den store flyktningleiren Moira på Lesvos ille. Andre land i Europa har et ansvar for å hjelpe Hellas slik at forholdene blir bedre i leire der folk lever under uakseptable forhold. Dagens situasjon er ikke Europa verdig.

Det er altså god grunn til å bekymring for at Europa nok en gang settes på en ekstraordinær prøve. Denne gangen må de europeiske landene samarbeide bedre enn da over to millioner søkte asyl i 2015 og 2016. Mottakssystemene kollapset, og det ble skarpere fronter mellom land i ulike deler av kontinentet. Selv om EU-landene Tyskland, Frankrike, Italia og Malta er blitt enige om en fordeling av nye flyktninger, er EUs mål en mer effektiv og automatisk fordeling mellom landene. Migrasjon krever samarbeid, og også Norge må ta sin del av ansvaret.

LES OGSÅ: Særordningene i offentlige pensjoner må justeres

På forsiden nå