Adresseavisen mener

Metoo har hatt gode effekter

To år etter at metoo-kampanjen skjøt fart, er seksuell trakassering fortsatt et problem på mange arenaer.

Vi kan takke metoo for at seksuell trakassering ikke lenger er et skjult arbeidsmiljøproblem, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Samtidig har kampanjen hatt flere gode effekter som det er god grunn til å trekke fram i forbindelse med kvinnedagen som markeres søndag.

Én effekt er erkjennelsen av at seksuell trakassering er et samfunnsproblem som ikke uten videre kan bagatelliseres og kostes under teppet. Mens slik trakassering tidligere fikk lite oppmerksomhet, anerkjenner nå flere arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner dette som et problem som de må ta på alvor. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har de siste par årene opplevd en markant økning av ledere innenfor disse sektorene som vil kurses slik at de er bedre rustet til å håndtere, kartlegge og forebygge trakassering. Selv om mobbing, sjikane og krenkelser fortsatt foregår, er det betryggende at det er blitt vanskeligere for en bedrift eller en organisasjon å overse slik adferd. Økt bevissthet gjør det også lettere for hver enkelt av oss. Det er grunn til å tro at færre vil akseptere slike opplevelser som «en del av jobben» eller tenke at det er ens egen feil.

Adresseavisen lanserer Midtnorsk debatt: - Vi samler samler Trøndelag og hele Midt-Norge til ett debattrike

Diskrimineringsnemda, som fra nyttår fikk myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering, har også senket terskelen for å prøve slike saker sivilrettslig. Tilbudet er gratis. Den som melder inn saken, slipper den økonomiske risikoen det innebærer å ta saken til retten. Du kan melde inn både enkeltpersoner og arbeidsgiver, og nemnda kan fatte vedtak om erstatning og oppreisning. Selv om det er omtalt som et lavterskeltilbud, blir folk likevel møtt med de samme reglene og beviskravene som i domstolene.

Men vi er ennå ikke i mål. Kampen mot seksuell trakassering krever et kontinuerlig holdningsarbeid. Det er heller ikke slik at alle arbeidsgivere har tatt ansvar. Ifølge Arbeidstilsynet er det mange arbeidsplasser i hotell- og restaurantbransjen, som er en utsatt bransje, som ikke har nødvendige rutiner på plass. Det er nedslående. Likevel, mye har blitt bedre. Å varsle om seksuell trakassering er fortsatt ikke lett, men sannsynligvis er det blitt lettere.

LES OGSÅ: Aktiv dødshjelp er ikke løsningen

På forsiden nå