Adresseavisen mener:

Riktig å ikke slippe opp på smittetiltakene nå

Helsemyndighetene mener det er mulig å slå tilbake koronaepidemien. Da er det en riktig beslutning av regjeringen å videreføre smittetiltakene.

Saken oppdateres.

Smitteverntiltakene, deriblant stengte skoler og barnehager, karanteneregler, besøksforbud på helseinstitusjoner og forbud mot arrangementer som samler mye folk, er svært inngripende for alle landets innbyggere. De er likevel nødvendige.

De siste oppdaterte tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at smittetallet, det vil si hvor mange en smittet person har smittet andre, lå på omlag 2,4 før de omfattende smitteverntiltakene ble innført 12. mars. Uten tiltak ville dette ført til en helt uhåndterlig situasjon for helsevesenet. En matematisk framskrivning viser at opp mot 220 000 nordmenn ville vært smittet innen tre uker, og at mellom 3200 og 4200 ville hatt behov for sykehusbehandling.

Tiltakene som er innført, har redusert smittetallet. Det eksakte tallet kan ikke FHI anslå før vi får mer data fra både koronatestene og sykehusinnleggelsene i dagene som kommer. FHI understreker at det er knyttet stor usikkerhet til tallene.

Helsedirektoratet, som rådgir regjeringen om smitteverntiltak, har et mål om å få smittetallet så lavt som mulig, helst under én. Et smittetall på 1,3 og over vil være kritisk. Hvis så mange blir smittet, vil ikke helsetjenesten ha kapasitet til å yte forsvarlig helsehjelp til verken koronapasienter eller andre pasienter.

Regjeringen fulgte tirsdag helsemyndighetenes råd. Alle de strenge tiltakene videreføres i første omgang til 13. april. Det er en klok beslutning selv om de samfunnsmessige konsekvensene er svært store. Å lempe på tiltakene nå, før vi har fått bedre målinger av effekten av dem, ville vært uansvarlig.

Statsminister Erna Solberg slo fast at kampen mot viruset fortsetter og at målet er å ta tilbake hverdagen så snart det er mulig. Etterhvert som perioden i unntakstilstand drar ut, må vi vente en skarpere debatt om smitteverntiltakenes skadevirkninger på samfunnslivet forøvrig.

Inntil vi har mer kunnskap om tiltakenes effekt, er det viktig at alle slutter opp om dem.

På forsiden nå