Adresseavisen mener

Pasienter må få snakke med sine nærmeste

Sykehjemspasienter må beskyttes ekstra mot koronasmitte, og kan derfor ikke ha fysisk kontakt med pårørende. Det er en riktig strategi.

Munkvoll helse- og velferdssenter er ett av fire sykehjem i Trondheim som er underlagt spesiell smitteovervåkning.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Eldre og syke er sårbare for viruset, og sju av ti som døde av korona i påska, var beboere på sykehjem. Samtidig er det svært viktig for den psykiske helsa å ha kontakt med sine nærmeste. Når vi hører historier om beboere som ikke har hatt noen form for kontakt med pårørende på lang tid, er det ille. Kommunen har et ansvar for at sykehjemspasienter ikke blir sittende alene og redde i en krisetid.

Adresseavisen skrev i går om søstrene Torill Sagfjæra og Grethe Sagfjæra Josten, som har en far som bor på Munkvoll helse- og velferdssenter i Trondheim. Sykehjemmet er ett av fire helsesenter som har blitt underlagt spesiell smitteovervåkning. I forrige uke fikk de beskjed om at faren er satt i karantene etter å ha hatt kontakt med en vikar som har vært utsatt for koronaviruset. Vikaren var en av flere vikarer på ulike sykehjem som bodde sammen og som deretter ble satt i karantene fordi flere av dem fikk påvist koronavirus.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har ikke søstrene hatt kontakt med faren de siste ukene. Ikke bare er de bekymret for farens fysiske helse, men de synes det er fortærende å tenke på at han sitter alene det meste av dagen på grunn av karantenen. Han er ikke selv i stand til å ta kontakt per telefon eller ved hjelp av Ipad.

MIDTNORSK DEBATT (lederartikkel 14. april): Skoler og barnehager må åpnes på en måte som ikke vekker unødig uro og engstelse

At sykehjem setter i gang strenge tiltak for å hindre smittespredning mellom beboere, besøkende og ansatte, er helt på sin plass. Slik kan sykehjemmene ta vare på de grunnleggende behovene til pasientene. Vi vet at sykehjemmene har tøffe tak om dagen, og det er godt at kommunen har satt inn ekstra personell for å håndtere situasjonen. Samtidig forstår vi fortvilelsen til pårørende og pasienter som er avskåret fra kontakt med hverandre. Selv om kommunen forbilledlig nok har utstyrt flere sykehjem med Ipad, hjelper det ikke hvis pasientene ikke er i stand til å bruke teknologien. I en slik krise bør kommunen snu alle steiner for å hente nok ansatte som kan bistå pasienter, slik at de i det minste kan få trøst og omsorg fra sine nærmeste på telefon. Det er vondt hvis eldre og sårbare dør av korona, enda verre er det hvis de må slite med ensomhet i tillegg.

På forsiden nå