Adresseavisen mener:

Alvorlig smittesvikt i Trondheim

Fire sykehjem i Trondheim er rammet av korona etter at seks innleide vikarer som var innlosjert i samme bofellesskap, fikk påvist smitte. Kommunen og vikarbyrået har sviktet der det var viktigst ikke å svikte.

Havsteinekra helse og velferdssenter  Foto: Martin Andersen

Saken oppdateres.

All kunnskap om koronaepidemien tilsier at vi må være særlig påpasselig med å ikke få smitten inn i eldreinstitusjoner. Over halvparten av koronadødsfallene i Norge har skjedd på sykehjem. Onsdag døde en eldre beboer ved Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim. Han ble dermed Trøndelags første koronaoffer. Uten at det er fastslått, kan han blitt smittet av en av vikarene fra bofellesskapet med påvist koronasmitte.

Det er uforståelig at vikarbyrået Nordic Care i denne situasjonen valgte å innlosjere medarbeidere som arbeidet ved fire ulike institusjoner i ett og samme bofellesskap. Det bidro til å øke smitterisikoen. Nå er 61 beboere og 26 ansatte ved disse institusjonene satt i karantene, med de belastningene det medfører.

Det er særlig vanskelig å forstå at to vikarer som kom fra Sverige ble satt i karantene i et bofellesskap der det allerede befant seg vikarer som var i tjeneste ved ulike institusjoner.

På overordnet nivå er det likevel Trondheim kommune som har ansvaret for omsorgen for kommunens eldre. I en normalsituasjon kan en neppe kreve at kommunen skal ha full kontroll på hvordan vikarer bor. Men i en situasjon der godt smittevern er helt avgjørende for beboernes liv og helse, er det kritikkverdig at risikoen knyttet til innleie av arbeidskraft ikke ble kartlagt bedre.

Denne saken reiser også spørsmål om kommunens utstrakte bruk av vikarbyrå, som har økt de siste årene. Hvis Trondheim har gjort seg helt avhengige av vikarer for å drifte kommunens eldreomsorg, tyder det på at grunnbemanningen er for lav.

Smittetilfellet i Trondheim bør ettergås av både tilsynsmyndigheter og kommunens kontrollutvalg. Kommunen og vikarbyrået må gi klare svar på hvordan dette kunne skje.

På forsiden nå