Adresseavisen mener

Anmerkningene bør ikke fjernes foreløpig

En viktig debatt har oppstått i Adresseavisen de siste ukene. Er bruken av anmerkninger i skolen et godt verktøy for å oppnå bedre læring og bedre skolemiljø? Ikke minst: Kan anmerkninger hjelpe elever som har det vanskelig?

Norske elever oppfører seg stort sett fint. Anmerkningene bør beholdes inntil ordningen er grundig vurdert.  Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Det var Mona Berger (SV) og Gjermund Gorset (AUF) som startet debatten. De har lagt fram et forslag for bystyret der de ber om at ordningen med anmerkninger blir fjernet i skolene i Trondheim. De er også imot karakterer i orden og oppførsel, men de karakterene har ikke kommunen myndighet til å gjøre noe med.

De to har flere argumenter og viser til at mange elevene opplever anmerkninger som straff. For mange er anmerkningene et negativt stempel som det er vanskelig å kvitte seg med.

Som regel er det bestemte årsaker til at elever får det vanskelig på skolen og oppfører seg dårlig. Det kan ha sammenheng med en vanskelig situasjon hjemme. Slike elever trenger hjelp heller enn straff. Forsøksprosjekt, blant annet ved Markaplassen skole i Trondheim, tyder på at det kan oppstå positive effekter hvis anmerkningene blir fjernet.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Vi kan ikke fjerne alt i skolen som noen synes er ubehagelig

Vi tror likevel at elever som har det vanskelig, ofte får god hjelp på skolen med det systemet vi har i dag. Selv om sosiale forskjeller blant foreldrene fortsatt avspeiler seg blant elevene, er bevisstheten rundt dette problemet blitt større de siste årene.

Skolene trenger dessuten ordninger for å gi klare tilbakemeldinger til elever og foreldre. Anmerkningene er en del av et større vurderingssystem, og det kan bli problematisk å fjerne dem uten å gjøre andre endringer.

Dessuten skal skolene etter planen gjennom en større fagfornyelse til høsten, og et forslag til endringer i opplæringsloven er ute på høring. Alle endringene som skal skje, må ses i sammenheng, og vi mener ikke det er riktig å ensidig fjerne ett innarbeidet verktøy foreløpig.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Det kan ikke være opp til lokale politikere å avgjøre om anmerkningene skal fjernes

Men det er all grunn til å se på om anmerkningene fungerer godt nok og om skolen kan gi tilbakemeldinger på bedre måter. Dette må vurderes av dem som kan mest om skolen. Før politikerne gjør vedtak som endrer skolehverdagen, er det viktig at de lytter godt til lærere, fagfolk, elever og foreldre. Slike saker må dessuten avgjøres nasjonalt. Alle elever i landet må ha samme ordning.

På forsiden nå