Mange saksbehandlere blir snart lovbrytere

Norge får snart en ny språklov. Den vil føre til at utallige maktpersoner og offentlig ansatte blir lovbrytere.

Den nye språkloven gir klar beskjed. Politikere og saksbehandlere må henvende seg til folk slik at vi forstår dem. Kommunedirektør Morten Wolden får en stri tørn med å passe på at de ansatte ikke bryter loven.  Foto: Håvard Jensen

Du kan mene hva du vil om kulturminister Abid Raja (V), men tirsdag la han fram et forslag til en ny språklov som kan få stor betydning. Alle vi som er forbannet på det ubegripelige språket myndighetene bruker når de skal gi oss beskjeder, kan se lysere tider i møte. I hvert fall hvis loven blir tatt på alvor.