Nærpolitireformen- et svik mot et samlet Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt kjenner seg ikke igjen i situasjonen som har blitt beskrevet i Bergen hvor tjenestemenn har fått kritikk for å følge opp saker som kan ende med større etterforskning.  Foto: ©RICHARD SAGEN Adresseavisen

Saken oppdateres.

Mandag 29. juni kunne vi lese i Adresseavisen at fra 2016 til 2019 er politibemanningen i Trøndelag økt med 112 aktive årsverk. I Trondheim er økningen på 164 årsverk, noe som betyr at resten av Trøndelag totalt sett har en nedgang i bemanningen.

Politimester Nils Kristian Moe uttaler i samme anledning at beredskapen i sum er bedre for alle innbyggerne i Trøndelag. Dette er for utrolig til å være sant! Uten tvil er bemanningen og polititettheten økt i Trondheim, og det er bra. Men, Trøndelag er mye mer enn Trondheim by. Når hele den sentralt tilførte økningen av politibemanningen, pluss 52 stillinger fra distriktene, plasseres i Trondheim, da er det snakk om en gigantisk sentralisering av politiet.

Les også kronikken: Norsk politi i utvikling – kan vi kompromisse på kvalitet?

Denne reformen ble vedtatt med stort flertall i Stortinget i 2015. Var det en slik utvikling Stortinget la til grunn? I dag tror jeg mange med meg opplever at politiet er blitt mer fjernt og lite tilstedeværende i store deler av Trøndelag. Politimesteren ser det tydeligvis ikke som sin oppgave å være en politimester for et samlet fylke. For eksempel virker det underlig at alle såkalte støtte-enheter i politiet må ligge i Trondheim?

Hvorfor kan ikke disse enhetene ligge i tilknytning til noen av de få gjenlevende andre stedene med politibemanning som finnes i Trøndelag? Jeg spør meg: Er det slik at politiet og politimesteren i Trøndelag kan opptre helt uavhengig og fritt i forhold til politisk styring? Dette opplever jeg som en farlig utvikling.

Les også debattinlegget: Angrep på politiet: Her skal mange bidra, men foreldrene til disse unge må spille en viktig rolle

For et samlet likeverdig Trøndelag tror jeg ikke den maktkonsentrasjon som nå har skjedd i politiet er med på å forene hele fylket. Dette oppleves som et mottrekk mot hele kommune- og regionreformen.

Les også kommentaren: Å motsette seg politiet bør ikke bli årets sommertrend

Lokale og sentrale politikere med hjerte for Trøndelag, kom dere på banen! Politireform-arbeidet i Trøndelag er ikke i tråd med verken innbyggernes ønsker eller de politiske intensjonene som lå til grunn for reformen.

Et sterkt og tilstedeværende politi er viktig for hele Trøndelag, ikke bare i Trondheim!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter
På forsiden nå