Vi må kaste søppelet der det hører hjemme

Det burde være en selvfølge, men i sommer er det likevel grunn til å minne om det: Det er helt uakseptabelt å forsøple naturen.

Runde rundt på strender for å sjekke parkering og søppel. Her fra: Djupvika på Lade Foto: Therese Alice Sanne  Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

Vi nordmenn ser på oss selv som naturfolk. Vi går mer på tur og bruker naturen mer enn folk fra de aller fleste andre land. Dermed burde vi også vært flinkere enn de fleste til å oppføre oss ordentlig, unngå å legge fra oss søppel og ta hensyn til hverandre når vi er på tur. Flere saker siste dagene har likevel vist at vi ikke er flinke nok.

Vi hører stadig om folk som legger fra seg hundeposer og annet søppel i Bymarka i Trondheim. Adresseavisen skrev denne uka om folk som oppfører seg dårlig når de går til fjellet Kluken i Meråker. Noen bruker en privat utedo på ei seter og stjeler ved fra samme sted.

Foreningen Hold Norge rent offentliggjorde omtrent samtidig en kartlegging som viser at friluftslivet er en betydelig kilde til forsøpling. Folk har slengt fra seg mye søppel langs norske innsjøer og vassdrag. Søppelet kan også komme fra bygg- og anleggsvirksomhet, men det gjør ikke problemet mindre.

I tillegg skrev sauebonde Marianne Dolpen i Rennebu en kronikk på NRKs nettsider med overskriften «Fjols til fjells». Der forteller hun om folk som slenger fra seg ølbokser og glemmer å lukke grindene, slik at beitedyr kommer på avveie. Hun mener allemannsretten har gått til hodet på folk.

Allemannsretten, som betyr at alle har rett til å oppholde seg på andres eiendom så lenge det er utmark, er svært verdifull. Problemet i Norge har ikke vært at allemannsretten har tatt overhånd, men at tomteeiere urettmessig har satt opp stengsler.

Men allemannsretten bygger på at folk som er på tur, tar hensyn til hverandre og til bønder og beboere i området der de beveger seg. Turfolk, hytteeiere og bønder må respektere de reglene som gjelder. Hvis folk ikke oppfører seg ordentlig, kan denne retten bli truet. Det vil i så fall ramme mange.

De aller fleste nordmenn har ferie i sitt eget hjemland i sommer. Det er bra for norsk reiseliv og for næringslivet i mange lokalsamfunn. Det betyr også at vi alle sammen må ta vare på naturen og på omgivelsene der vi går på tur. En rett gir også forpliktelser.

Les flere lederartikler her

På forsiden nå