Adresseavisen mener

Ta hensyn til klima og dyrkamark

Hvor i Trondheim skal vi bygge boliger først? Hvilke prosjekter bør utsettes på ubestemt tid? Svaret er enkelt. Problemet er at politikerne tidligere har gjort vedtak som gjør at mange av dem vil kvie seg for å si nei til utbygginger de egentlig ikke ønsker.

OVERVIK: Diverse drone-bilder over Overvik. Overvik på Ranheim er Trondheims største boligprosjekt. Kolbjørn Selmer, er hovedeier i Overvik-prosjektet. Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte torsdag at kommunedirektøren vil ta vare på mye mer dyrkamark enn tidligere planer legger opp til. Administrasjonen legger fram tre alternativer, men går inn for det mest radikale. Der foreslår de at 930 dekar dyrkamark som er disponert til boliger, blir tilbakeført til jordbruksareal. De mener også at flere slike prosjekter bør utsettes og at mer sentrale områder blir bygd ut først.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil det bety at planlagt boligbygging på Rotvoll og Dragvoll vil bli avlyst. Utbyggingen på Overvik kan bli utsatt i lang tid.

Forslaget fra kommunedirektøren er godt, og det er helt i overenstemmelse med vedtatt politikk i byutviklingen i Trondheim. Det er bred enighet om at byen skal vokse i de mest sentrale områdene.

LES OGSÅ: Lover flere milliarder i gevinst

Å bremse utbyggingen på dyrkamark utenfor sentrum vil dessuten gjøre det lettere å nå det sentrale målet i byvekstavtalen. Utslippene skal ikke øke, selv om byen vokser. Boligbygging som fører til økt biltrafikk, bør unngås.

Trondheim har dessuten vært en av de kommunene i landet som har bygd ned mest dyrkamark de siste årene. Det er på høy tid å snu den utviklingen. Boligprosjekt langt fra sentrum kan dessuten bety store kommunale utgifter til veier, skoler og barnehager.

Vi forstår at saken blir vanskelig for politikerne. Det skyldes at de for sju år siden vedtok en plan, kommuneplanens arealdel, der ble det åpnet for flere boligprosjekter som kommunedirektøren nå vil avlyse eller utsette. Når politikerne først har signalisert at det kan bygges på bestemte områder, er det vanskelig å trekke seg. Utbyggerne kan da med rette klage på manglende forutsigelighet. De kan tape penger, og det blir vanskelig for dem å planlegge.

LES OGSÅ: Ap er i tenkeboksen

Likevel håper vi at politikerne legger stor vekt på klimahensyn og bevaring av dyrkamark når de skal ta stilling til hvor og hvordan byen skal vokse.

På forsiden nå