Adresseavisen mener

Slapt av trøndersk nettgigant

Hver gang vi leser om elendig kjønnsbalanse i styrer og stell, spør vi oss: Hvor vanskelig kan det være å rekruttere kvinner til topplederstillinger og styreverv?

Trygve Kvernland, konsernsjef i Tensio, sammen med HR-sjef Maiken Solvang.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Kjønnsbalanse har vært på agendaen i en årrekke. Vi hører til stadighet at det jobbes iherdig med å skape mangfold – også i toppen. Da er det nedslående å lese at det fortsatt er menn som styrer store selskaper.

Midtnorsk debatt: For få fast ansatte kan føre til feil behandling

Det ferskeste eksemplet er det nyetablerte nettselskapet Tensio. Trønderske kommuner eier det meste av selskapet som har 560 ansatte. I konsernledelsen er det bare én kvinne sammen med seks menn. Det samme mønsteret finnes i styret: Én kvinne blant sju menn. Det er en altfor dårlig kjønnsbalanse i et offentlig selskap.

Det kan være mange forklaringer og unnskyldninger for at det er så få kvinner i toppen. Det kan være at bransjen er svært mannsdominert. Det kan skyldes samfunnsstrukturer der kvinner ikke orker å gå løs på krevende lederverv samtidig som de skal styre skuta på hjemmebane. Samtidig kan det skyldes slappe holdninger og dårlig forarbeid i rekrutteringsarbeidet.

Midtnorsk debatt: Noen elbilfordeler må snart fases ut

Snodig er det at en av Tensio-eierne, NTE, for noen år siden fikk kritikk for en mannstung konsernledelse. Samtidig hadde de vært gode på å rekruttere kvinner i toppen i datterselskapene. Den andre eieren, Trønderenergi har også skrytt av mange kvinner i ledelsen. Dessverre bar ikke dette arbeidet mange frukter da Tensio ble etablert. Da to selskaper med stort sett menn skulle slås sammen, ble resultatet altfor mange menn i ledelsen og styret.

Ved neste korsvei må Tensio og andre selskaper med mannstung toppledelse legge seg mer i selen for å finne gode kandidater. Åpenhet, nytenkning og lederjakt utenfor de vante nettverkene, vil kunne føre fram. Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, det bør derfor være gode sjanser for å finne kvalifiserte kvinner. Gulrota er at mangfold kan tilføre bedriften annen kompetanse og er god merkevarebygging. Studier viser dessuten at likestilling og selskapets lønnsomhet henger tett sammen.

Midtnorsk debatt: «113» gir et rørende innblikk i en viktig jobb

På forsiden nå