Byutvikling spesial: Se hva politikerne svarte leserne

Adresseavisen Midtnorsk debatt og NTNU inviterte nylig til digitalt folkemøte: «Hvordan skal Trondheim vokse?» Her er noen spørsmål og svar fra direktesendingen og vårt livestudio.

Mange ville si send mening og stille spørsmål til politikerne via adressa.no i forbindelse med debatten. 

Saken oppdateres.

Spørsmål: Vil det bli tilrettelagt for næringslokaler, visningsrom og utesteder i de nye bydelene? Eller vil det bare være ønskelig med dagligvarehandel og noen gater for å kalle noe en ny bydel?

Dagmar

Svar: Hei Dagmar! For utbygginger av en viss størrelse er det nærmest alltid noe areal til næringsvirksomhet. Vi detaljstyrer ikke hva som skal inn, men sier noe om fordeling mellom areal til bolig, næring, grønt, vei osv. Hvor mye og variert næringsareal det vil være snakk om er nok avhengig av størrelsen på utbyggingen. Jeg mener å ha sett at det typisk er dagligvarehandel og apotek, kanskje en blomsterforretning og kafé, som etablerer seg på slik steder, men det vil avhenge av hvilke leietakere som ser et potensielt kundegrunnlag i bydelen, tenker jeg. På Nyhavna har et bredt politisk flertall vært opptatt av å skape attraktive næringsareal og legge til rette for etablering av maritime næringer og småskala industri.

Elin Marie Andreassen (Frp)

Her kan du se Adresseavisen og NTNUs digitale folkemøte, og lese flere kommentarer, spørsmål og svar.

Spørsmål: Hvordan kan nye boligområder og fortetting gjøres på en måte som sikrer god sameksistens med eksisterende industri og annen næringsvirksomhet? Hvilke konflikter kan økt fortetting skape i så måte, og hvordan håndteres det i planarbeidet? En by har jo behov for levedyktige og fremtidsrettede arbeidsplasser for dem som skal leve der, og disse arbeidsplassene må ha forutsigbare rammebetingelser, utviklingsmuligheter og infrastruktur.

Ørjan Knutzen

Svar: Hei Ørjan. Her tror jeg du peker på en av de vanskeligste oppgavene vi har i kommunen. Hvordan ivareta og utvikle viktige industriarbeidsplasser som for eksempel Siemens, Ranheim Paper & Board og Teness, samtidig som man ønsker fortetting og boligbygging. Tror det først og fremst er viktig å forstå hvor viktig disse bedriften er for forsknings- og utviklingsmiljøene, og for å skape fremtidens arbeidsplasser for politikere og administrasjonen i kommunen. I tillegg så må vi ha en god politikk på dette. Vi planlegger å sette dette på dagsorden i Arbeiderpartiet fremover, hvordan legge til rette for bynær industri.

Roar Aas (Ap)

*

Spørsmål: Hva tenker dere om å gi mer makt til folket gjennom regulering av tomter hvor borettslag med «vanlige» folk kan drive selvbyggeri? Hva tenker dere om den voldsomme prisveksten på boliger? Det er vanskelig for unge mennesker å komme seg inn på boligmarkedet.

Charlotte

Svar: Områder for selvbygging mener jeg er interessant, der private kan kjøpe tomta og bygge enebolig. Om det er gunstig å ha det som et borettslag er jeg mer skeptisk til. Prisveksten reguleres blant annet gjennom tilgangen på boliger, men også gjennom prosjekt som er rettet mot unge, for eksempel gjennom «Leie til eie» og andre tilsvarende prosjekter.

Marte Løvik (Sp)

*

Spørsmål: Flere bærende hensyn taler for at Trondheim bør vokse innover - ikke utover. Planlagte utbygginger på dyrket mark må stanses. Klima- og miljøhensyn må få større gjennomslag av hensyn til de som skal leve godt i Trondheim i år 2050, f. eks. min i dag ett år gamle datter. Lokale bysentra må vokse frem, for eksempel Ranheim, Nyhavna og Sluppen. Sorgenfri/ Sluppen-området virker på meg som enklere å bygge ut enn Nyhavna, hvor det må flyttes på mye tung og dyr eksisterende infrastruktur (havn, terminal osv.). Likevel er det Nyhavna som politikerne tilsynelatende bryr seg mest om, hvis man måler antall spaltemeter i Adressa. Mitt spørsmål er: Har politikerne i tilstrekkelig grad sett potensialet på Sluppen/ Sorgenfri?

Småbarnsfar

Svar: Hei! Kommunedelplan for Sluppen anslår at det kan bli et sted mellom 4000 og 5000 boliger i området. Helt klart et betydelig bidrag til boligforsyningen i Trondheim i årene fremover. Her må det også inn barnehager, idrettsflater, grøntområder og det som hører med. Hvor fort det vil gå kan jeg ikke spå, men jeg oppfatter at det er et tverrpolitisk ønske om at Sluppen skal utvikles så raskt det lar seg gjøre. Vi ser absolutt potensialet i dette området, bra innspill!

Elin Marie Andreassen (Frp)

Svar: Potensialet på Sluppen og Sorgenfri er kjempestort. Det er noe alle politikere er enige om. Alle peker på dette området som et av de områdene som både tåler stor vekst og er egnet for stor vekst. Vi er midt oppe i arbeidet med de overordnede planene. Nå henger det litt på å få lagt E6 i kulvert på Sluppen slik at det blir plass til mer by med kvalitet oppe på bakken, for å si det en smule forenklet :-)

Ola Lund Renolen (MDG)

*

Spørsmål: Må Trondheim vokse mer?

Flere lesere har stilt dette spørsmålet

Svar: - Så lenge Trondheimsregionen er i vekst, så skal Trondheim vokse. Og Trondheim bør ta litt mer enn den prosentvise andelen som Trondheim utgjør av Trondheimsregionen: Trondheim bør ta en større del av veksten, slik at folk som ønsker å bo og arbeide i Trondheim kan bosette seg her, slik at folk slipper å pendle fra Skaun og Malvik og Stjørdal til Trondheim for å jobbe. Det å bygge for få boliger slik at folk heller bosetter seg i nabokommunene, det er dårlig klimapolitikk, rett og slett.

Ingrid Skjøtskift (H) i direktesendingen

*

Spørsmål: Nå som det er vedtatt at vi skal bygge Midtbyen enda mye tettere: Hvordan skal vi løse de konsekvensene vi vet kommer som følge av klimaendringene?

Synne

Svar: - Vil klimaendringene treffe så mye hardere i Midtbyen enn de andre områdene langs havnekanten? Det gjør de ikke, tenker jeg. Det som blir et problem med tanke på klimaendringene, er at vi gjør veldig mye grønt om til asfalt, og du får et overvannsproblem. Det er mye av det. Midtbyen er ganske asfaltbelagt fra før, så jeg tror ikke det vil endre mye på akkurat den utfordringen der. Men det er klart vi har en utfordring med hele havnefronten.

Silje Salomonsen (SV) i direktesendingen

*

Hele sendingen kan ses på adressa.no. Her deltok byplansjef Ragna Fagerli, NTNU-professorene Aksel Tjora og Tor Medalen, Ruralis-forsker Heidi Vinge, TOBB-direktør Torbjørn Sotberg, Ivar Koteng i Koteng Eiendom og politikerne Ola Lund Renolen (MDG), Roar Aas (Ap), Silje Salomonsen (SV), Ingrid Skjøtskift (H), Elin Marie Andreassen (Frp) og Marte Løvik (Sp).

Her er flere kommentarer fra leserne:

Røde områder på Ladehammeren, det går ikke. Gratis busser inn til byen eller aller helst trikk. Masse aktiviteter for barn og ungdom, så blir det liv i byen hele uka.

Marny

Ganske irriterende at de har satt opp en murkasse rett foran og inntil den vakre Tollboden, som knapt nok vises lengre! Har vi virkelig ikke råd til å lage en fin plass foran den ærverdige Tollboden (Lånekassen kunne vært hvor som helst).

Åse Berge-Eriksen

Det diskuteres matjord i Trondheim. I den store sammenheng er dette en detalj. Derimot hvordan og hvor vi skal skape og opprettholde levekraftige bymiljøer. Der trengs det grønne lunger og fellesområder.

Vegard Stuan

Høyhus er ødeleggende for trivsel og identitetsopplevelse. De tetteste byene i Europa er ikke byene med høyest hus, men heller med tett-lav bebyggelse. Vi bør bygge maks 5-6 etasjer og variert bebyggelse. Risvollan senter er på ingen måte et godt bydelssenter, mye på grunn av høyhuset.

Ina

Trondheim bør utvikle Munkaunet ved Trolla, hvor det er det plass til mange terrassehus og boliger. Når det blir tunnel fra Ila til Flakk vil dagens vei bli en fin lokalvei og med litt oppgradering mellom Høvringen og Biologen en trygg sykkelvei.

Kari H.

LES OGSÅ: Hvorfor har Trondheim kommune forsømt seg grovt i byplanleggingen?

KRONIKK: Kommuneøkonomi på jordet

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå