Vil ha penger når naboen bråker

Det kan gå på helsa løs når naboen lager et helsikes bråk. I verste fall må naboen kjøpe seg ut av problemet, men støyen vil fortsatt være der.

Ørland 20180815. Ørlandet. F35 og F22 på Ørlandflystasjon. Femtegenerasjonskampflyene, F35 og F22 har hatt fellestrening for første gang i norge. F22 Raptor bak Amerikanske KC-135 Grissom tankerfly som var med fra Tyskland til Norge. Foto: Ned Alley / NTB  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Jeg snakker ikke om barn som hyler og ler på ei trampoline midt i middagshvilen. Eller naboens tenåringer som har fest med musikken på full styrke for tredje natten på rad. Her holder det som regel med en mild henstilling om å dempe seg. Nei, dette dreier seg om bråk og støy som er så kraftig og langvarig at naboloven kan komme til nytte. Den kan i ytterste fall føre til at støymakeren må sørge for at støyen begrenses eller at de må betale erstatning. Det har allerede kostet Forsvaret over én milliard kroner på Ørlandet. Og mer kan det bli. Støy bør uansett ikke bli en handelsvare der helsa står på spill.

LES OGSÅ: 120 boliger skal jevnes med jorda i Ørland

Nylig meldte NRK om at rundt 200 grunneiere på Ørlandet forbereder søksmål mot Forsvarsbygg. De vil ha erstattet mulig tap av verdi på eiendommene på grunn av støyen fra de nye jagerflyene. Det er snakk om flere hundre tusen kroner i anslått verdifall for enkelte eiendommer, for de største kan det være snakk om krav på en halv million kroner. Forsvarsbygg har allerede brukt 1,2 milliarder på å støyisolere over 800 hus og innløse 140 eiendommer i gul og rød støysone. De er derfor ikke særlig lysten på ytterligere erstatning.

Mange på Ørlandet var forberedt på mer flystøy med de nye flyene.  Foto: Faksimile Adresseavisen

Hvem hadde trodd at støy skulle bli et stort diskusjonstema da Ørland i sin tid kjempet om å få den nye jagerflybasen? Det tok lang tid før Forsvaret, Ørland og konkurrenten Bodø trakk støykortet. I Forsvarets første innstillinger var støyproblemet knapt nevnt, og i alle fall ikke kostnadsberegnet. Dersom grunneierne i Ørland saksøker Forsvarsbygg, kan saken havne i Høyesterett, slik tilfellet var da beboere ved Gardermoen saksøkte staten etter utbyggingen der. En sak grunneierne for øvrig vant.

LES OGSÅ: Ber Erna løse fastlåst støykrangel på Ørlandet

Det er faktisk ikke helt uvanlig at grunneiere krever erstatning for ulemper med støy ved større utbygginger, enten det er veiprosjekter, nye fabrikker, vindkraftutbygging eller bråk fra flyplasser. I de fleste tilfeller forsøker utbygger å bøte på skadene ved å støyisolere husene eller bygge skjermer mot støykilden. Det har som nevnt også vært Forsvarsbyggs løsning på Ørlandet. I flere områder i rød sone, nær flyplassen, er hus kjøpt ut og boligområder radert bort. De som likevel har valgt å bli boende på tross av at de ligger i det mest støyutsatte området, har fått en noe mer begrenset støyisolering. De som ligger i gul sone, har fått isolert husene slik at den gjennomsnittlige støyen ikke skal overstige 35 desibel inne. Det er til å leve med.

Støykartet viser at store deler av Ørlandet er berørt av flystøyen.  Foto: Forsvarsbygg

Likevel hevder mange av dem som har fått isolert husene, at verdien på eiendommene er redusert på grunn av jagerflystøyen. Derfor mener de det er grunnlag for å kreve erstatning, ifølge nabolovens paragraf 2. Deres beste kort er Gardermoen-dommen, selv om Forsvarsbygg mener at de to sakene ikke kan sammenlignes. Støygruppa på Ørlandet har kanskje et poeng i at verdien på eiendommene er redusert på grunn av flystøy, men spørsmålet er om støyen er mye verre nå enn før. Ørland har tross alt levd med flystøy lenge før de nye F35 jagerflyene kom til Norge. Det skal nå tas flere, grundige støymålinger. De kan gi bedre svar.

LES OGSÅ: - De lager sine egne spilleregler

LES OGSÅ: - Når to meter høye karer står her med tårer i øynene, er noe galt

LES OGSÅ: Full stopp i støy-forhandlinger med støyrammede bønder i rød sone

Juseksperter er uenige i om de støyrammede vil nå fram med et søksmål. Det kan også bli et spørsmål om saken er foreldet. Det vil uansett være interessant å få prøvd saken rettslig. Den kan få betydning for andre lignende saker. I utgangspunktet bør ingen kunne få kjøpe seg fri for plagsom støy, selv om den ikke er direkte fysisk skadelig. Det stilles da også strenge krav til de som utsetter andre for støy. De må enten betale erstatning eller sørge for at boligen isoleres til godkjent nivå. Takker du ja til støyisolering eller nei til innløsning, skal det en del til for å kreve erstatning for verdifall på eiendommen. Spesielt når du har levd i mange tiår med betydelig flystøy fra de gamle F16-flyene som nærmeste nabo.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå