Spennende å se om Ap blir tydeligere

Ap i Trondheim har snudd i bypolitikken, i hvert fall i teorien. Spørsmålet er om de snur også i praksis.

Trondheim hadde landets verste luft onsdag. kø i Elgeseter gate FOTO: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

- Det er ingen skam å snu, sa en av dem som tok ordet da representantskapet i Trondheim Arbeiderparti møttes torsdag kveld. Med noen mindre justeringer vedtok de en rekke punkter som betyr at partiet heretter må stemme ganske annerledes når store byutviklingssaker skal avgjøres.

Utgangspunktet for møtet var et forslag til en betydelig kursendring som ei byutviklingsgruppe i partiet har lagt fram. Det mest oppsiktsvekkende punktet skapte debatt, men fikk flertall. Ap sier nei til mer bygging på Overvik enn det som allerede er satt i gang. Partiet vil «reversere utbygging på Overvik som ikke er juridisk bindende for kommunen». Hva som er juridisk bindende, vil nok bli diskutert framover.

Representantskapet sa riktignok ja til å bygge boliger på Rotvoll, men ellers manglet det ikke på støtte til et strengere jordvern og en tydeligere klimapolitikk. Det er bra at partiet så tydelig sier at klimakrisa er vår tids største utfordring. Klimautslippene må reduseres kraftig, noe som vil få stor betydning for hvordan Trondheim kan vokse i åra framover.

I rikspolitikken er Ap blitt beskyldt for å være vinglete. I Trondheims-politikken har de i enkelte saker vært utydelige. Det har ikke alltid vært sammenheng mellom partiets overordnede målsetninger og den faktiske stemmegivningen deres. Handlingsprogrammet bør føre til at det blir enklere å forutsi hvilken byutvikling Ap vil gå inn for.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Klarer Rita og co. å endre kurs etter 17 år?

Men det gjenstår å se hvordan de vil stemme i saker der de må balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Ett eksempel er boligsektoren. Trondheim vokser fortsatt, og byen trenger kanskje 30 000-40 000 flere boliger fram til 2050.

Samtidig skal Ap også drive en mer sosial boligpolitikk og sørge for rimelige utleieboliger. Matjorda skal vernes, og byen skal vokse mest i sentrale områder, der det er dyrest å bygge. Å få alt dette til å henge i hop er lettere sagt enn gjort.

På forsiden nå