Adresseavisen mener

Flaskehalsene på Sluppen må bort

Statens vegvesen har penger til å bygge ny vei, slik at to flaskehalser på E6 på Sluppen forsvinner. Vår første reaksjon er at politikerne må si ja, slik at veibyggingen kan komme i gang raskt. Fullt så enkelt er det likevel ikke.

Trondheim 21. mai 2019 De fleste som står i kø på Kroppan bru om morgenen, skal ta av til Omkjøringsveien. Hele veisystemet er lagt opp til at det meste av trafikk skal inn mot Trondheim sentrum. Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Adresseavisen kom med en god nyhet i helgen. Selv om det ikke er satt av penger på statsbudsjettet for neste år, har Statens vegvesen funnet midler til å bygge ut rampene til og fra Omkjøringsveien på Sluppen til fire felt. I rushtiden står trafikken som regel bom stille i dette området, og det er fornuftig å fjerne denne proppen så snart som mulig.

Problemet er at Trondheim kommune har andre planer på Sluppen. Bystyret vedtok i februar at de ønsker seg E6 lagt i tunnel på denne strekningen. Dermed kan området bygges ut med boliger og arbeidsplasser. Det er en fornuftig plan. Byen vil fortsatt vokse kraftig i åra som kommer, og Sluppen er overmoden for å tas i bruk.

Området er i dag preget av lave lagerbygninger, verksteder, spesialforretninger og parkeringsplasser. Arealet kan utnyttes på en helt annen måte, og det kan bygges høyt, uten at det vil sjenere mange. Sluppen har dessuten gode kollektivtilbud, og det er lett å komme seg inn til sentrum. Hvis E6 legges i tunnel over en viss strekning her, vil området bli mer attraktivt og lettere å bygge ut.

LES OGSÅ: Grunneiere frykter planene kan føre til forsinkelser

Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta før en slik tunnel er på plass. Vi vet heller ikke hvor realistisk det er at staten betaler en høy pris for tunnel når Statens vegvesen har lagt fram et mye rimeligere alternativ. Vegvesenet vil bruke penger fra en pott de disponerer selv. Ekstra bevilgninger blir dermed ikke nødvendig.

Trondheims-politikerne står overfor en vanskelig avveining. Hvis de satser på det beste, altså en tunnel, blir det tidkrevende, dyrt og usikkert. Det nest beste – firefelts ramper til og fra Omkjøringsveien – er mye lettere å gjennomføre.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Sluppen må bygges ut, men hastverk kan straffe seg

I en tid da trafikken ikke skal øke, mener vi at all veibygging må ses på med et kritisk blikk. Det må nøye vurderes om nye veier er nødvendig. På Sluppen er svaret enkelt. Køene er så lange at noe må gjøres. Veiene må enten bygges ut eller legges i tunnel. Det er det på tide å ta noen avgjørende valg om trafikken på Sluppen.

På forsiden nå