Nytt regjeringskvartal i ferd med å bli et pengesluk

Planene om nytt regjeringskvartal til 36 milliarder eller mer begynner å ligne en skandale.

Oslo 20171107. Arkitektkonkurranse Nytt Regjeringskvartal. Tema Urbis vant Statsbyggs designkonkurranse med konseptet «Adapt», det ble kunngjort onsdag. Foto: Team Urbis / Statsbygg / NTB NB !! Til bruk for pressen. Husk å kreditere Statsbygg og teamet bak forslaget.  Foto: Team Urbis / Statsbygg

Saken oppdateres.


Norske politikere nyter heldigvis høy tillit hos befolkningen. På noen områder er de ikke alltid like gode til å vise seg den tilliten verdig. Det gjelder særlig saker om politikernes egne arbeidsforhold, enten det er godtgjørelser eller byggeprosjekt som berører regjering og storting direkte. Med byggeskandalen rundt Stortinget friskt i minne, er det grunn til sterk skepsis til planene om et nytt regjeringskvartal til 36,5 milliarder kroner eller mer.

I Stortingets spørretime i forrige uke var representanter fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV kritisk til pengebruken som regjeringen legger opp til i byggingen av nytt regjeringskvartal. Tidligere har Erling Moe (V) tatt til orde for å sette planene på pause, mens Sivert Bjørnstad (Frp) sier til Aftenposten at regjeringen må presentere Stortinget for flere alternativ og kostnadsbesparende tiltak. Det er grunn til å ta kritikken mot de enorme kostnadene på alvor og justere kursen før det er for sent.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har fått mye å svare for etter at en ekstern kvalitetssikring av prosjektet antyder en mulig totalkostnad på hele 36,5 milliarder. Foreløpig er få av svarene fra regjeringen særlig beroligende.

De aller fleste ser behovet for et nytt regjeringskvartal, som følge av terroraksjonen 22. juli 2011. Det er også bred forståelse for at det trengs skjerpede sikkerhetstiltak og at dette påvirker kostnadene på prosjektet. Det er likevel uholdbart at det foreløpig bare er beregnet kostnader for første byggetrinn av prosjektet på 20,5 milliarder kroner, mens det hefter usikkerhet om hva som vil bli prisen på de to neste byggetrinnene.

Byggeskandalen på Stortinget, hvor kostnadene este fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder på få år, førte til at stortingspresidenten og Stortingets direktør måtte gå av. Det siste norske politikere trenger er en ny og enda mer kostbar byggeskandale uten forsvarlig prosjekt- og kostnadskontroll. Det er mange byggeprosjekt rundt om i landet av nasjonal verdi som står i lang kø for statlige midler. Derfor er det ekstra viktig å unngå at et nytt og nødvendig regjeringkvartal blir et milliardsluk uten like.

På forsiden nå